7/30/10

สอ.โพนสิม โชคดีได้ วัว งาม ๑ ตัว ให้ อสม.29กรกฎาคม 2553 : สอ.โพนสิม โชคดีได้ วัว งาม ๑ ตัว : วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วมประชุม หัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่ง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประธานการประชุมโดย นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว วาระที่สำคัญคือ การกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับโค ไปเลี้ยง
โดยจะมอบให้ อสม.ผู้โชคดี นำไปลี้ยง... ในการเสี่ยงโชคโดยการจับสลาก ซึ่ง ขั้นตอนและวิธีการนั้น นายศุภสิทธิ์ ตั้งจิต หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน หัวหน้างานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทำหน้าที่และทำการบ้านได้ดีมาก เป็นที่ประทับใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ... ผลการจับสลาก นายสาคร ขอสุข หัวหน้าสถานีอนามัยโพนสิม
โชคดี ได้วัว ๑ ตัว ไป มอบให้ อสม. ในพื้นที่ สถานีอนามัยดพนสิมต่อไป... ทั้งนี้ โคที่สง่าและสวยงามตัวนี้ มีความสำคัญคือ เป็นวัว ที่ ท่านพงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ไถ่ชีวิต โค เนื่องในการทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดศรีฐานใน(พระคุณเจ้า หลวงตาสรวง สิริปุญโญ)ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ใน วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. ซึ่ง ในงานวันนั้น นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะประชาชน และพี่น้อง อสม. ได้เข้าร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงกัน ... นับเป็นตัวอย่างที่ดี อำเภอคำเขื่อนแก้ว ของเรา มี โครงการที่จะทำบุญในลักษณะนี้ ในงาน วัน อสม. แห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ นี้ด้วย... ขอบคุณ นายสมร พลทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว สสอ.คำเขื่อนแก้ว ที่ได้ เกี่ยวหญ้า ให้น้ำ ให้อาหาร และดูแล วัวตัวนี้ แทนพวกเรามา ตลอด ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา
... จากนั้น ไปร่วม งาน ฌาปณกิจศพ คุณแม่ ฟอง แม่ของ ท่าน พระอาจารย์แสง อัคควัณโณ รองเจ้าอาวาสวัดดอนเขือง... ประทับใจ การดูแลวั สะอาดสวยงาม และประทับใจ..การจัดงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก.. เมื่อพระสงฆ์วางดอกไม้จันท์ ครบทุกรูป และเดินกลับไปยังศาลาแล้ว นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จึงได้นำ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ขึ้นวางดอกไม้จันท์...

หน.จรรยา ดวงแก้วและคณะให้คำแนะนำ แก่ สสอ.คำเขื่อนแก้ว
30กรกฎาคม 2553 : หน.จรรยา ดวงแก้วและคณะให้คำแนะนำ แก่ สสอ.คำเขื่อนแก้ว: วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ดีใจมาก ที่ หน.จรรยา ดวงแก้วและคณะทีมงาน จาก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ออกมาเยี่ยมและให้คำแนะนำที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญของพวกเรา ชาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว มากครับ ... งานนี้ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และ นายสุนทร วิริยะพันธ์ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.คำเขื่อนแก้ว
ได้เตรียมพร้อมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม... ขอขอบพระคุณ คณะทุกคนที่ได้ให้คำแนะนำที่ดีในการปฏิบัติงานนะครับ..คุณรณรงค์ ผิวเรืองนนท์ นางพนมวรรณ คาดพันโน คุณแมน แสงภักดิ์ คุณเพ็ญศิริ วิศิษฐ์ผจญชัย
คุณศรีไพร ปัญญาวิชัย และน้องใหม่คนสวย น่ารัก อีก ๒ คน หวังว่าพวกเราคงมีโอกาสได้ต้อนรับอีกนะครับ..

พี่จำนรรจา บุญแจ้ง ขอเข้าร่วมโครงการ early retire29 กรกฎาคม 2553 : พี่จำนรรจา บุญแจ้ง ขอเข้าร่วมโครงการ early retire: ประชุม หัวหน้างาน ใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประธานการประชุมโดย นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว วาระสำคัญคือ การมอบหมายงานและภารกิจให้กับ หัวหน้างาน คนใหม่ นายศุภสิทธิ์ ตั้งจิต หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน หัวหน้างานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ส่วนวาระที่ ทุกคน ตะลึงยังไม่หาย หลังจากเลิกประชุมแล้วคือ คุณพี่จำนรรจา บุญแจ้ง คุณพี่ที่แสนดี แม่บ้านที่น่ารัก ประจำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ของเรา แสดงความจำนง ขอเข้าร่วมโครงการ เกษียนก่อนกำหนด ในความรู้สึกส่วนตัวผม ก้ให้นึกเสียดายคนที่มีคุณภาพในทุกๆด่านเช่นพี่จำนรรจา บุญแจ้ง ภาวนาเพียงว่า คุณพี่นิดของเรา คงจะเปลี่ยนใน ในวันส่งเอกสานะครับผม..

วิทยากร อบรม ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และ อสป.


28 กรกฎาคม 2553 ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปร่วมเป็นคณะวิทยากร การอบรมโครงการ “ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปี 2553” ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต . ) กู่จาน ท่านกำนันชุมพล พอกพูน นำทีม ประชาชน ในตำบล ๑๐ หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๐๐ คน(ยกเว้นบ้านนาเวียงหมู่ที่ 6 กับหมู่ที 10 เพราะผ่านการอบรมแล้ว) งานนี้ ท่านอนุสรณ์ นาเวียง นายก องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต . ) กู่จาน และ ท่าน ฐานันดร คำเสมอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต . ) กู่จาน ได้อำนวยความสะดวก ห้องประชุม และสถานที่สำหรับการอบรม ได้ดีมากๆ... คณะวิทยากร ที่มาร่วมกันในวันนี้ ประกอบด้วย ท่าน อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอ ท่านไพฑูรย์ จรรยา จากพัฒนาการอำเภอ ท่าน ร.อ.จรรยา สีลับสี จากสัสดีอำเภอ และ คุณครูสุริยันต์ จาก กศน.อำเภอ เป็นต้น... ขอขอบพระคุณ ผู้เข้ารับการอบรมและผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ...

ความหมายของประชาธิปไตย หมายถึง ระบบการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิจะปกครองตนเอง หรือเลือกผู้แทนเข้าไป ทำหน้าที่ปกครองประเทศแทน
ประชาธิปไตย ด้านการดำเนินชีวิต
หมาย ถึง การดำเนินชีวิตของประชาชนตามวิถีของประชาธิปไตย เช่น การเคารพสิทธิ เสรีภาพของกันและกัน การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และการใช้เหตุผลพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และการใช้เสียงส่วนมากมาแก้ไขปัญหาโดยรับรองสิทธิเสียงข้างน้อย
หลักการประชาธิปไตย
1. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และการมีส่วนร่วมเป็นการปกครองตนเองของประชาชน หมายถึง อำนาจสูงสุดมาจากประชาชน การปกครองเป็นของประชาชน และเพื่อประชาชน
2. การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย หมายถึง เมื่อความคิดเห็นของบุคคลย่อมแตกต่างกันเมื่อมีการลงมติ ต้องยอมรับเสียงข้างมากและให้เกียรติเสียงส่วนน้อย
3. การปกครองโดยกฎหมาย หรือ การยึดหลักนินิธรรม หมายถึง การใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครองประเทศ
4. ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคตามกฎหมาย หมายถึง มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีความเท่าเทียมกั ในขณะเดียวกันประชาชนทุกคนย่อมมีหน้าที่พึงปฏิบัติตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
5. การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม สิทธิ บทบาท หน้าที่ โดยต้องเข้าร่วมรับผิดชอบกิจกรรมทางการเมืองทุกครั้งที่มีโอกาส และไม่เพิกเฉยต่อการกระทำในฐานะเป็นพลเมืองดีของสังคม
สิ่งที่ประชาชนทุกคนมีในระบอบประชาธิปไตย
1. สิทธิ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรมที่บุคคลพึงมีในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศภายใต้กฎหมาย
2. เสรีภาพ หมายถึง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลตามสิทธิที่มีอยู่โดยไม่รุกล้ำสิทธิเสีรีภาพของผู้อื่น
3. ความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันของบุคคลอันพึงประสงค์ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
4. หน้าที่ หมายถึง ภารกิจที่ต้องทำในฐานะที่เป็นคนไทย ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ เช่น การเสียภาษี ฯลฯ
พฤติกรรมประชาธิปไตย
คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1. ความมีน้ำใจ 2. ความเคารพ
3. ความนอบน้อมถ่อมตน 4. ความรู้จักกาลเทศะ
5. การเป็นผู้รับฟังที่ดี 6. การยอมรับผิดและการให้อภัย
7. การให้เกียรติผู้อื่น 8. ความกตัญญู
การสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
1. การไม่ชัดนำให้เดินทางผิด
2. การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี
3. การสร้างมิตรภาพ
4. การให้ความกรุณา
5. การชื่นชมบุคคลอื่น
6. การแสดงความไม่ลำเอียง
"รู้รักสามัคคี มีความเป็นกลาง จริงใจต่อกัน อดกลั้นและอดทน ยึดถือเหตุผล เป็นคนเสียสละ"

พักผ่อนทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา53
วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2553:หยุดพักผ่อน ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา : เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ ลูกชายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง และคุณแม่ ภรรยา คุณอริยวรรณ จันทร์สว่าง ไปปฏิบัติธรรมที่ วัดภูสูง อำเภอเลิงนกทา ส่วนผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ปฏิบัติงานและปฏิบัติธรรมที่บ้านบกน้อย ตอนเย็นวันอาสาฬหบูชาเข้าไปร่วมสวดมนต์รับพร กับ ท่านพระครูวิสณฑ์ธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว เจ้าอาวาสวัดบกน้อย และชาวบ้าน บกน้อย นำทีมโดย ท่านพุทธา รวมธรรม ผู้ใหญ่บ้านบ้านบกน้อย คุณพ่อยอด นักผุก มัคทายก คุณยายทองคำ การุณย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ คุณพ่อประสิทธิ รวมธรรมผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแปน เป็นต้น ….. ณ วันนี้ ตามท้องทุ่งแม้ยังคง ไม่ม้ำขัง แต่ก็ยังดี ที่มีฝนตกพอให้ดินชุมบ้างพอสมควร

7/29/10

รพ.สต.จุดเปลี่ยนระบบดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแนวใหม่:พัทยาวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2553:เข้าร่วมการประชุมเวทีเสวนา“มองทิศการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน กับทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุข” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
09.00 – 09.15 น. - ชมวิดิทัศน์ เรื่อง “๙๖ ปี สถานีอนามัย: บทเรียนสำหรับสังคมสุขภาพไทย”
09.15 – 10.00 น. – พิธีเปิดประชุม “รพ.สต. กับจุดเปลี่ยนระบบการจัดการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแนวใหม่” ประธานในพิธีเปิดโดย: ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา เรื่องมองทิศทางการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานกับทศวรรษใหม่แห่งการ เปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพประชาชนไทยทั้งประเทศ โดยมีตัวแทนเครือข่ายสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขทั่วประเทศร่วมประชุมกว่า 2,000 คน
กล่าวรายงานโดย: นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นายไพศาล บางชวด
ประทับใจ ความมุ่งมันตั้งใจ ของทีมงานผุ้จัดการประชุมในครั้งนี้ ที่ล้วนแล้วแต่ มีความเห็นอกเห็นใจ และ ตั้งใจ ที่จะช่วยให้ ชาวหมออนามัยของพวกเรา ได้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีที่ยืนในสังคม ให้ควรค่าแก่คุณงานความดีที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างมา ร สถานีอนามัย ทั่วประเทศ เป็นระยะเวลากว่า 96 ปีแล้ว ทีมงานที่เข้มแข็ง นำโดย ท่านไพศาล บางชวด นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข น.พ.พูนชัย จิตอนันตวิทยา ที่ปรึกษานายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ที่ปรึกษา สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และ ดร.ทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เป้นต้น
ส่วน คณะวิทยากร ที่ขอปรบมือให้ ในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ประทับใจ ท่าน นพ.ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... วิชาชีพการสาธารรสุขจำเป็นต้องมี เพราะเป็นสิ่งที่สามารถรับรองและประกันมาตรฐานให้กับประชาชน รวมทั้งหากมหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรสายนี้ไปแล้ว แต่ไร้เกียรติและศักดิ์ศรี ไม่มีงานทำ แล้ว ครู อาจารย์ที่สอน จะมีศักดืศรีได้จากไหน มหาวิทยาลัยจะอยู่ได้อย่างไร... นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รองประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด... พวกเราทำงานหนักและเป็นงานที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปทำในชุมชนได้ดี เหมือนหมออนามัยได้ ฉะนั้น ควรที่พวกเขาจะได้มีวิชาชีพ เพราะสิ่งที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นวิชาชีพแล้ว เพราะครบองค์ประกอบทั้ง 2 อย่าง คือ มี มาตรฐานวิชาการ และ มีจริยธรรมวิชาชีพ นายเมธี จันท์จารุภรณ์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ... พวกเราทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และทุกชมรม ทั้งในกระทรงสาธารณสุขและสถาบันการศึกษาต้อง รัก สามัคคีรวมกันเป็นหนึ่ง แล้วจะสำเร็จ... นายดนัย สุวรรณา นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข … ในช่วงที่ผมเข้ามารับหน้าที่นี้ผมจะพยายามช่วยเหลือ สนับสนุนและกระทำในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพวกเราให้ได้มากที่สุด และหาวิธีการที่จะทำให้ใช้ เวลาให้สั้นที่สุดในการผลักดันร่างกฎหมายนี้ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะให้เข้าสู่สภาได้ ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือพวกเราให้คัดเลือกบุคลากรฝีมือดีเข้าร่วมชี้แจงกับคณะกรรมการชุดต่างด้วย โดยเริ่มจาก ขั้นกฤษฎีกาเป็นต้นไป...และดำเนินรายการได้ดีมากๆ โดย.. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ... บุคคลที่ ท่าน นายดนัย สุวรรณา นิติกรชำนาญการพิเศษ พูดถึงนั้น ผมเสนอชื่ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อให้ท่านพิจารณาเพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมรู้จัก..
...
10.30 – 12.00 น. – เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “มองทิศการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานกับบริบทของความ เปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปประเทศไทย”
ประเด็นการเสวนา แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา (เช้า บ่าย):
1. การถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2553: ทางออกในการกระจายอำนาจด้านสุขภาพที่เหมาะสมจริงหรือ”
2. ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบที่เกิดจาก 5 รูปแบบของการกระจายอำนาจด้านสุขภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การถ่ายโอนสถานีอนามัยไปยัง อปท.ในแต่ละ ระดับ คือ อบจ. อบต. หรือเทศบาล หรือการซื้อบริการ หรือการกำหนดรูปแบบใหม่โดย มีการออกกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครองรับเป็นการเฉพาะ
3. ใครได้ ใครเสีย อะไร? เมื่อสถานีอนามัยกลายเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
4. จะปฏิรูประบบดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างไร? เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพของชุมชนสังคมไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
น.พ.พูนชัย จิตอนันตวิทยา ที่ปรึกษานายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นางทัศนีย์ บัวคำ
วิทยากรร่วม 1. กรรมการและสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
2. เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นายสมบัติ ชูเถื่อน
วิทยากรดำเนินรายการ: นายเมธี จันท์จารุภรณ์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข
15.15 – 17.00 น. - ตกผลึกความคิดร่วมกัน และจัดทำ “ข้อเสนอเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (มีผลตามแผนปฏิบัติการฯ ในปี 2553) เพื่อยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 09.00 – 09.15 น. - ประกาศแถลงการณ์ “ข้อเสนอเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขและระบบการดูแลสุขภาพขั้น
พื้นฐานที่มีความมั่นคงและยั่งยืน” โดย: นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นายไพศาล บางชวด
- พิธีส่งมอบข้อเสนอฯ ให้นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธาน
อนุกรรมการเฉพาะกิจด้านการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัด
นำโดย: นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นายไพศาล บางชวด
คณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และสมาชิก
09.15 – 10.00 น. – ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างการกระจายอำนาจกับการปฏิรูปประเทศไทย”
10.00 – 14.00 น. - เวทีเสวนาหัวข้อ “นานาทรรศนะเกี่ยวกับ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข”
ประเด็นในการเสวนา: 1. กระบวนการ ขั้นตอน การพิจารณาออกกฎหมาย
2. ผลดี ผลกระทบต่อการมี พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขในสังคมสุขภาพไทย
3. ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข
โดย: 1. ศาสตราจารย์ นพ.วิฑูรย์ อึงประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการกฤษฎีกา
2. นพ.ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. นายดนัย สุวรรณา นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้เข้าร่วมเวที: กรรมการและสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข (ซักถาม)
วิทยากรดำเนินการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.00 – 15.00 น. – อภิปราย/สรุปผลการประชุมเสวนา
โดย นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นายไพศาล บางชวด

๑๐๐ ปี คำเขื่อนแก้ว ร่วมทำความดี งดเหล้า เข้าพรรษา:
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553:๑๐๐ ปี คำเขื่อนแก้ว ร่วมทำความดี งดเหล้า เข้าพรรษา: วันนี้ เป็นวันสร้างประวัติศาสตร์ ให้กับชาว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในกิจกรรม ๑๐๐ ปี คำเขื่อนแก้ว ร่วมทำความดี งดเหล้า เข้าพรรษา โดยร่วมกัน จัดกิจกรรมรณรงค์เทเหล้า เผาบุหรี สร้างสามัคคี สมานฉันท์ ต่อต้านยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช มีประชาชนร่วมโครงการ กว่า 2,000 คน ทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต . ) อปพร. จาก ทุกหมู่บ้าน ๑๑๕ หมู่บ้าน ๑๓ ตำบล และข้าราชการ พนักงาน จาก ทุกส่วนราชการ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว
กิจกรรมประกอบด้วยการเดินรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ปลุกจิตสำนึก ให้ประชาชนได้ทราบ กิจกรรม การลงนามคำรับรองในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล และในส่วนราชการ ว่าจะงดหล้า เข้าพรรษา กิจกรรม เทเหล้าเผาบุหรี่.. อำนวยการจัดงานโดยท่านสมเพชร สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว และนายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารท้องถิ่น ... งานวันนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านภัครธรณ์ เทียนชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพีธี โดยมี ท่าน รณฤทธิชัย คานเขต สส.ยโสธร เขต 1 และ นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เข้าร่วมงานด้วย ..เป็นที่น่าประทับใจว่า มีผู้แสดงความจำนงเลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 5 คน ส่วนผู้ที่แสดงความจำนงงดเหล้าเข้าพรรษามีจำนวนมาก จากทุกหมู่บ้าน ทุกองค์กร ...งดเหล้าเข้าพรรษานี้ ถือเป็นกิจกรรมต่อยอด จากวาระงานศพปลอดเหล้า ที่สร้างชื่เสียงให้กับอำเภอคำเขื่อนก้วของเรา ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนหลัก โดย ประธานการประชุมโดย นายสมเพชร สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ซึ่งท่านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัล บุคคลดีเด่น ในการสนับสนุนการดำเนินงานการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
..การจัดงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส . … ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสุขภาพดีของคน ที่คุณรัก สร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นบุญกุศลสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง… 2พิธีกร ที่ทำหน้าที่ได้อย่างน่าชื่นชม ท่านสุกล กิจเกียรติ์ ผอ.รรงอนุบาลลุมพุก วันครู ๒๕๐๓ และ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ส่วน ผู้ประสานงานระดับจังหวัด ที่ทำหน้าที่ได้ดี ต้องขอปรบมือให้กับ นางมนัชยา กองทำ หัวหน้าสถานีอนามัยแคนน้อย ครับ... ขอขอบพระคุณ หัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน ทั้งจาก สถานีอนามัยทุกแห่งและ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ที่ได้นำ บุคลากรในสังกัด และ อสม. เข้าร่วมกิจกรรม กัยอย่างพร้อมเพรียงกัน...

7/26/10

คำรับรอง ๑๐๐ ปี คำเขื่อนแก้ว ร่วมทำความดี งดเหล้า เข้าพรรษาวันที่ 21 กรกฎาคม 2553:คำรับรอง ๑๐๐ ปี คำเขื่อนแก้ว ร่วมทำความดี งดเหล้า เข้าพรรษา : ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เตรียมความพร้อม ในรายละเอียด และประสานงานกับ หน่วยงาน องคืกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้ลงนาม ในคำรับรอง การปฏิบัติงาน ตาม กิจกรรม ๑๐๐ ปี คำเขื่อนแก้ว ร่วมทำความดี งดเหล้า เข้าพรรษา ซึ่ง จะมีการลงนามทั้งในระดับ หมู่บ้าน ตำบล และองค์กร
ตามแบบฟอร์มที่ร่างดังนี้

ตัวอย่าง...คำรับรองการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรม ๑๐๐ ปี คำเขื่อนแก้ว ร่วมทำความดี งดเหล้า เข้าพรรษา
ตำบล ดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว
๑. คำรับรองระหว่าง
ผู้รับคำรับรอง : นายสมเพชร สร้อยสระคู ตำแหน่ง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ผู้ทำคำรับรอง : นายบุญสอน ทองลือ ตำแหน่ง กำนัน ตำบล ดงแคนใหญ่
๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญา ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะยกเลิกคำรับรอง
เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ การปฏิบัติงานตาม กิจกรรม ๑๐๐ ปี คำเขื่อนแก้ว
ร่วมทำความดี งดเหล้า เข้าพรรษา จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้

ข้อ ๑. ข้าเจ้า จะประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยการ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ข้อ ๒. ข้าพเจ้า จะเชิญชวนข้าราชการและประชาชนในตำบล ร่วมกิจกรรม
งดการดื่มเหล้า ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้
ข้อ ๓. ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการนี้ ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในชีวิต สืบไป

๔. ข้าพเจ้า นายสมเพชร สร้อยสระคู ตำแหน่ง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคำรับรองดังกล่าว และข้าพเจ้ายินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ
๕. ข้าพเจ้า นายบุญสอน ทองลือ ตำแหน่ง กำนัน ตำบล ดงแคนใหญ่ พร้อมด้วย ประชาชนในตำบลทุกหลังคาเรือน ได้ทำความเข้าใจตามคำรับรองข้างต้นแล้ว ขอให้ คำรับรองกับ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ว่า จะปฏิบัติตาม กิจกรรมดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนของประชาชน และเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ต่อไป
๖. ผู้รับคำรับรอง และผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
(ลงชื่อ) ผู้ทำคำรับรอง (ลงชื่อ) ผู้รับคำรับรอง
(นายบุญสอน ทองลือ) ( นายสมเพชร สร้อยสระคู )
กำนัน ตำบล ดงแคนใหญ่ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
(ลงชื่อ) ด พยาน (ลงชื่อ) พยาน
( นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง) ( นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

เตรียมพร้อม จัดกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา:จรินทร์ แสนเมืองแก้ว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553: ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ประสานงานและเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นี้ นัดหมาย และประสานงานกับ ท่านจรินทร์ แสนเมืองแก้ว ปลัดอำเภอ
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ผู้รับผิดชอบงาน จาก ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว ซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ ที่น่ารัก ทำงานดี ประสานงานเก่ง มีอัธยาศรัยกับเพื่อนร่วมงานดีมากๆ ...
เลิกงานผมไป ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมกับ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อรายงานความก้าวหน้า และขอคำแนะนำจาก ท่านสมเพชร สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ท่านสุพิช สามารถ ปลัดอำเภออาวุโส ในรายละเอียดด้านเอกสารการให้สัตยาบัน ของ หมู่บ้าน ตำบล หน่วยงาน องค์กร ต่างๆ กำหนดการ ผุ้ร่วมงาน การประชาสัมพันธ์ และ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้รับทราบแนวคิดที่ดี และความตั้งใจจริง ของ ท่านนายอำเภอ สมเพชร แล้ว ผมมั่นในว่า งานของเรา ประสบผลสำเร็จอย่าง ยิ่งใหญ่ ได้อย่างแน่นอน..

จนท.สาธารณสุขคำเขื่อนแก้วร่วมงดเหล้า เข้าพรรษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2553: จนท.สาธารณสุขคำเขื่อนแก้วร่วมงดเหล้า เข้าพรรษา: ภาคบ่าย ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วมประชุม หัวหน้าสถานีอนามัย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว วาระสำคัญคือ การเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นี้ นัดหมาย มอบหมายภารกิจ และแบ่งความรับผิดชอบ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป้าหมายจะให้ มีผู้ร่วมงานกว่า 2 พันคน ต้องขอบพระคุณ นางมนัชยา กองทำ หัวหน้าสถานีอนามัยแคนน้อย เลขานุการของทีมงาน งดเหล้า เข้าพรรษา ที่เตรียมเอกสาร และความพร้อมในการจัดงานด้วยดี ซึ่ง Concept ในการจัดงาน ผมใส่ในป้ายว่า ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร้อยใจ ร่วมกันทำความดี งดเหล้า เข้าพรรษา สนับสนุนโดย สสส . และ ชมรมTO BE NUMBER ONE อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
หลังเลิกประชุม นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำทีม ผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับอำเภอร่วมกัน แสดงเจตนา โดย ติดเข็มกลัด งดเหล้า เข้าพรรษา กันทุกคน ขออนุโมทนาบุญ ให้สำเร็จตามความมุ่งหมายทุกคนนะครับ..

ต้อนรับเพื่อนร่วมงานฝีมือดีคนใหม่:ศุภสิทธิ์ ตั้งจิต

วันที่ 19 กรกฎาคม 2553: ต้อนรับเพื่อนร่วมงานฝีมือดีคนใหม่:ศุภสิทธิ์ ตั้งจิต วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ดีใจมากที่มีโอกาส ได้ต้อนรับ เพื่อนร่วมงานฝีมือดีคนใหม่ นายศุภสิทธิ์ ตั้งจิตหรือพี่ชู ที่ผมคุ้นเคยมาพอสมควรแล้ว และให้ความเคารพ ในฐานะพี่ชายด้วยดีเสมอมา การมารายงานตัวเป็นวันแรกนี้ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้นำสักการะ ศาลเจ้าปู่ ประจำ สำนักงาน และ นำทีมงาน ใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้การต้อนรับการปฏิบัติงาน เป็นวันแรก ... ในนาม น้องชาย ขอต้อนรับ พี่ชู สู่ รั้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว อันอบอุ่นของเรา ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความรู้ และประสบการณ์ ที่มากพอ ของพี่ชู คงจะนำพวกเรา สร้างทีมงาน ให้มีความรัก ความสามัคคี ที่แน่นแฟ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ยิ่งๆขึ้นไป ... ขอต้อนรับด้วยความยินดีครับ... ขอให้มีความสุขกับการทำงานครับผม..

2ข่าวดีชาวบ้าน:ฝนเริ่มตกได้ดำนา และราคามันดีกิโลละ3บาทวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553: 2ข่าวดีชาวบ้าน:ในช่วงนี้ คือ 1งฝนเริ่มตกได้ดำนา และราคามันสำปะหลังดีวันดีคืน วันนี้จะทะลุ กิโลละ3บาท แล้ว จากเมื่อปีที่ผ่านมา 2 บาท จกนั้น ลดลงไปถึง 95 สตางค์ ตอนนี้เริ่ม ขยับขึ้นเรื่อยๆ. จนชาวบ้าน ไม่มีมันสำหรับขายแล้ว...
. เมื่อคืนนี้มีฝนตก พาครอบครัว มี ภรรยา คุณอริยวรรณ จันทร์สว่าง ลูกชายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง ไป ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ต้นไม้ ที่ไร่ ภูมิพันธุ์ ทำงานเร็วมาก เพราะกำลังเจริญเติบโต มีกำลังมาก พ่อต้องให้งานมากกว่าพ่อ และแม่รวมกันเสียอีก... ทุกวัน หลังกลับจากการทำงานที่ไร่ อาหารเย็น ดูเหมือนจะเป็น อาหารมื้ออร่อยของพวกเรา... เสาร์อาทิตย์ นี้ ชาวบ้านบางส่วน ที่มีต้นกล้า เริ่มดำนาแล้ว... แม้ที่นาบางแปลงจะยังไม่มีฝน แต่ดินก็ชุ่มพอที่จะทำการปักดำได้แล้ว