7/28/12

ฉลองแต่งงาน จิตร์สุดา อรจันทร์ กับ ร.ต.ต.ธนาชัย นามวาท


วันที่ 28 กรกฎาคม 2555:  ฉลองแต่งงาน จิตร์สุดา อรจันทร์ กับ ร.ต.ต.ธนาชัย นามวาท
ตอนเย็น ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ ภรรยานางอริยวรรณ จันทร์สว่าง เพื่อเข้าร่วมงาน ฉลอง มงคลสมรส ของ น้องเอส นางสาวจิตร์สุดา อรจันทร์  กับ ร.ต.ต.ธนาชัย  นามวาท ณ หอประชุม โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ประธาน ในงาน โดย ท่าน ผดุงศักดิ์ ไชยอาลา ประธาน กกต. จังหวัดร้อยเอ็ด อดีต นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
น่าภูมิใจกับ คุณพ่อ  ที่จัดงานนี้ได้อย่างสมเกียรติ ท่ามกลาง แขก ผู้มีเกียรติมากมาย
ให้เกียรติ นำคู่ บ่าวสาว ขึ้นบนเวที โดย นายสมเพชร  สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว และ คุณนายศิริวราภรณ์ สร้อยสระคู คุณนายท่านนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ตัวแทน เจ้าภาพฝ่ายเจ้าสาวที่กล่าวขอบคุณแขก โดย  ท่าน รณ ฤทธิชัย คานเขต อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร
ตัวแทน เจ้าภาพฝ่ายเจ้าบ่าวที่กล่าวขอบคุณแขก โดย พ.ต.อ.ชาลาวุฒิ ไพรวรรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว
ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเจ้าสาว โดย นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเจ้าบ่าว โดย พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว
            น้องเอส และ ผู้หมวดแกะ นับว่าเป็นคู่บ่าวสาวที่เหมาะสมที่สุดในค่ำคืนนี้ ด้วยทั้งคู่ เป็น ทั้งคนเก่ง และคนดี มีความรู้ ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ ของข้าราชการที่ดี ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะเป็นคู่ที่ครองรักครองเรือนกันด้วยความสุขตลอดไป  ...ท่าน ผดุงศักดิ์ ไชยอาลา กล่าว
น้องเอส หรือ นางสาวจิตร์สุดา อรจันทร์ ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบกน้อย  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีโครงการกำลังจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รวมความแล้ว น้อง เอส นอกจากจะเป็นคนสวยแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดี ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ ของ กุลสตรี เป็นข้าราชการที่มีวินัยที่ดี มีจุดเด่นในเรื่องความขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีน้ำใจที่ดี มีจิตอาสา และเสียสละ มีทักษะการบริการและ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆ ทั้งต่อประชาชน ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อผู้บังคับบัญชา
ในโอกาสที่เป็นมงคลนี้ พี่ ขออำนวยพรให้ชีวิตคู่ของ น้อง เอส และผู้หมวดแกะ จงมีแต่ความสุข และ ขอให้นำเอาคำอวยพร ของทุกท่านไปปรับใช้ ในชีวิตการครองคู่
แขกผุ้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน มากมาย กว่า 1,500 คน ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนข้าราชการ พนักงาน ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายก องค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาลตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำสตรี และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ที่เคยร่วมงานกันกับ เจ้าภาพทั้ง สองฝ่าย อาทิเช่น อดีต ท่านพิกิฎ ศรีชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร
พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร สังขะ จังหวัดสุรินทร์
ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จัดเตรียมสถานที่ได้อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะ นายสุรศักดิ์ อเนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ซึ่ง ได้จัด รายการแสดงในงานได้เป็นที่ประทับใจด้วย 

เจ้าภาพฝ่ายเจ้าบ่าวโดย (อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านลุมพุก) นายอาคม นามวาท บิดา นางอำภา นามวาท มารดา
เจ้าภาพฝ่ายเจ้าสาวโดย  นายวัชราภรณ์ อรจันทร์ บิดา คุณครู ละมุล อรจันทร์ มารดา 
ซึ่ง นายวัชราภรณ์ อรจันทร์ เป็นที่รู้จักดีและมีชื่อเสียงของ จังหวัดยโสธร
อดีต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  
อดีต เลขานุการ ส.ส. รณ ฤทธิชัย คานเขต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร
ประธาน กก.ตร.   สภ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
... พิธีกร ทำหน้าที่ได้ดี โดย คุณมณีรัตน์ สันทัดค้า
มีเพื่อนๆ เจ้าสาวมากมาย มาร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่น แต่ที่ผมประทับใจมากคือ นางสาวประกายรุ่ง จวนสาง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฎ อุบลราชธานี  ที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีมากๆ ซึ่งผลบุญที่ น้องรุ่งได้ทำเพื่อเพื่อนๆมาโดยตลอด นั้น จะย้อนกลับให้ เพื่อนๆได้มาช่วยงานน้องรุ่งในลักษณะนี้ ในโอกาสต่อไป
ส่วนเพื่อนๆ เจ้าบ่าว นั้น มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ต่างได้ทำหน้าที่ ได้อย่างสมศักดิ์ศรี โดยเฉพาะพิธีลอดซุ้มกระบี่
ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว เป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมงานเป็นยิ่งนัก 

7/27/12

ยโสธร: อบรม อสม. เชี่ยวชาญงานยาเสพติด 2555

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555:  ยโสธร: อบรม อสม. เชี่ยวชาญงานยาเสพติด 2555
วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เดินทางไปพร้อมกับ นางสนิท สัสสี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแคนใหญ่ นายอาณัติ ศรีเธาว์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมน  เข้าร่วม การอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญงานยาเสพติด ณ โรงแรม เจพี เอมเมอรัลด์ 
ประธานการอบรม โดย นายแพทย์ สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
            พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายยาเสพติดของรัฐบาล กับ Roadmap และ แผนปฏิบัติการ โดยกำหนดให้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ
อำนวยการอบรม ด้วยดี และกล่าวรายงาน โดย ภก.องอาจ แสนศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ( นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ทั้งนี้ มี อสม . หมู่บ้าน ละ 1 คน เข้ารับการอบรม จำนวน 887 คน โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน ร่วมเป็นวิทยากร
            ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด จังหวัดยโสธร ประจำปี 2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม .)ผู้ผ่านการอบรม
มีทักษะ ในการเยี่ยมติดตามดูแลผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการบำบัดครบตามโปรแกรม การบำบัดรักษาของกระทรวง สาธารณสุข ต่อไป
            สรุป วัตถุประสงค์ บทบาท ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .) กับการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด
            คือ 1. เพื่อทราบผลของการบำบัด ฟื้นฟู และ พัฒนา
            2. ป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ โดยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และให้กำลังใจ ต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ปี
            3. เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน บำบัด ฟื้นฟู และ พัฒนา
โดยมีเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานคือ แบบรายงานเบื้องต้นการใช้สารเสพติดในหมู่บ้าน และ แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา
ใครคือผู้เสพ ใครคือผู้ติด ผู้ติดยาเสพติดรุนแรงคือใคร
            ทั้งนี้ อสม. ทุกคนทำความเข้าใจร่วมกันว่า  ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง คือใคร โดยมีเกณฑ์การคัดกรองดังนี้ 
ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ใช้สารเสพติด เป็นครั้งคราว ไม่ต่อเนื่อง ร่วมกับ ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ
            () พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยน แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ
            () ใช้แล้วมีปัญหา แต่ยังคงใช้ยา
            () หยุดยาแล้ว ไม่มีอาการถอนยา  / อยากยา
ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผู้ใช้สารเสพติด เป็นประจำ และต่อเนื่อง เป็นเวลา อย่างน้อย 6 เดือน ร่วมกับ ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ
() พฤติกรรมการดำรงชีวิตผิดปกติ ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้  และมีผลกระทบต่อตนเองและบุคคลอื่น
            () มีการเพิ่มปริมาณการใช้ยาเสพติด
            () หยุดยาแล้ว มีอาการถอนยา  / อยากยา
ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง หมายถึง ผู้ติดยาเสพติด เป็นประจำ และต่อเนื่อง เป็นเวลา 3 ปี ไม่สามารถเกเสพได้ ร่วมกับ ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ
() เคยรักษา บำบัดด้วยยา มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 ปี หรือบำบัด ด้วยยาและบำบัด ฟื้นฟูรวมกัน เกินกว่า 3 ครั้ง  
            () ไม่ตั้งใจ หรือ ไม่ต้องการ เลิกยาเสพติด อย่างจริงจัง
            () เคยถูกจับหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดี เกี่ยวกับ ยาเสพติด มากกว่า 3 ครั้ง 
ซึ่งการบำบัด ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง นั้นแบ่งหน้าที่กันดังนี้
            ผู้เสพยาเสพติด สามารถรับการบำบัดในชุมชน และในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ
ผู้ติด บำบัดในสถานพยาบาล โรงพยาบาล
ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง บำบัดในสถานพยาบาลเฉพาะด้านในสังกัดกรมการแพทย์
            ขอบพระคุณและประทับใจ ทีมงาน อสม .จาก อำเภอคำเขื่อนแก้ว  หลายอย่าง อาทิเช่น
ประทับใจ อสม .จาก อำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมใจกันเดินทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ตรงตามกำหนดเวลา และ ครบถ้วน ทั้ง 115 คน ก่อนอำเภออื่นๆ
      มาตรงเวลา นั่งแถวหน้า เสน่ห์ล้ำค่า ของคำเขื่อนแก้ว
ประทับใจ ทีมงานคำเขื่อนแก้ว ของเรา มาถึงเป็นอำเภอแรก และนั่งประชุม แถวหน้า อย่างพร้อมเพรียงกัน
อสม.ตำบลแรกที่มาลงทะเบียนคือ อสม .จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปือย  และ ต้องประทขอบพระคุณ อสม .ที่มีจิตอาสาที่ดี ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับ เพื่อนๆ ผู้เข้ารับการอบรม ด้วยดี โดย อสม . ปราณี ศรีลา  และ อสม. สุนัย สมบัติราช  อสม .จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปือย
ตำบลสงเปือย
                   ประทับใจ และ ขอบพระคุณ ด.ต.เกรียงไกร บุญบรรจง จาก สถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา  ที่บรรยายเรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้อย่างดีมาก
                   สถานการณ์ปัจจุบัน ของประเทศไทย คือ มี  ความแตกต่าง (ความคิดเห็น/ ผลประโยชน์) นำไปสู่ ความขัดแย้ง (แข่งขัน / แย่งชิง) นำไปสู่ความแตกแยก (ความรุนแรง - การต่อสู้) ปัจจุบันเราอยู่ที่นี่ อนาคต เรามี 2 แนวทาง  
แนวทางที่ 1   ก้าวสู่ ประเทศประชาธิปไตย ที่พัฒนาก้าวหน้า อย่าง (ญี่ปุ่น, อังกฤษ,สหรัฐอเมริกา) โดย ธำรง สถาบันหลักของชาติเอาไว้
แนวทางที่ 2   ประเทศแบ่งแยกล่มสลาย  (อดีตสหภาพโซเวียต ,ยูโกสลาเวีย , ซูดาน)
                   สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอื่น ๆ ในชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ให้ดำรงความผูกพันกันเป็นประเทศที่มีเอกภาพอยู่ได้ แม้มีความแตกต่างและขัดแย้ง (Unity In Diversity)
                   คนต่างชาติมาเที่ยวแล้วตัดสินใจปักหลักยู่ตลอดชีวิต เช่น  นายมาร์ติน  วีลเลอร์  ชาวอังกฤษ ตระหนักว่า ประเทศไทยมีของดี 3 อย่าง คือ  1. แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์   2. พุทธศาสนา  3. พระมหากษัตริย์ ที่ประเสริฐที่สุดในโลก

ประทับใจ และ ขอบพระคุณ นายศุภเกียรติ  บุญทศ  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย  ที่ให้ความรู้ ได้อย่างดี ในหัวข้อง เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย แนวทางการดำเนินงานตาม กระบวนการ ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน  10 ขั้นตอน
            กองทุนแม่ของแผ่นดิน "ทุนตั้งต้นแห่งความดี"
10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
1. ทำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน - การทบทวนความเข้าใจกับทุกครัวเรือนในหมู่บ้านที่ได้รับกองุทนแม่ของแผ่นดิน
2. รับสมัครคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่น - การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นมาใหม่ โดยยึดหลักสมัครใจ และทุกคนที่เป็นกรรมการต้องมีบทบาทอย่างชัดเจน
3. รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ - การจัดตั้งสมาชิกโครงการด้วยความสมัครใจ รับสมัครได้ทุกเดือน
4. จัดตั้งกฏชุมชนเข้มแข็ง - เป็นกฏกติกาที่เกิดจากชุมชน
5. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด    - สมาชิกจะต้องมีความเข้าใจเรื่องปัญหาและเนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง และเชื่อมั่นว่าชุมชนสามารถมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ด้วยพลังของชุมชนเอง ตามแนวทางสันติวิธีิ
6. จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด - เป็นกองทุนแห่งความสามัคคี ให้ความเข้าให้ความเข้าใจปรัชญา แนวคิด เรื่องกองทุุนแห่งศรัทธา ทุนแห่งปัญญา และความสำคัญของเงินพระราชทาน ซึ่งเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งการใช้จ่ายเงินกองทุนอย่างมีคุณภาพ
7. ประชาคมคัดแยกด้วยสันติวิธี - เป็นการให้ประชาคมเป็นผู้บอกว่าใครเป็นปัญหาของชุมชนบ้าง ที่ชุมชนจะต้องช่วยกันแก้ไข ทั้งผู้เสพ-ผู้ค้า หรืออยู่ในข่ายต้องสงสัย เพื่อจะได้ดำเนินการด้วยวิธีการของชุมชนเข้มแข็ง
8. จัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิก (อย่างต่อเนื่อง)  - เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของชุมชนแล้ว ชุมชนก็จะร่วมกันทำกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นอันดับแรก แลต่อกลุ่มเสี่ยงเป็นลำดับที่สอง โดยให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการใช้จ่ายเงินกองทุนในการนี้เป็นสำคัญ
9. รับรองครัวเรือนปลอดภัย - เป็นการจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ความเห็นในการรับรองครัวเรือนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดเดือนละ 1 ครั้ง
10. รักษาสถานะของชุมชนเข็มแข็ง - เป็นการติดตั้งระบบชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถควบคุมสถานการณ์ยาเสพติดของชุมชนได้ตลอดไปด้วยชุมชนเอง โดยเป็นการที่สมาชิกยอมให้คณะกรรมการพิจารณาลงความเห็นต่อครัวเรือนที่เคยผ่านการรับรองแล้วว่า หากปล่อยให้คนในครัวเรือนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออยู่ในข่ายสงสัยอีก จะยอมให้ยกเลิก รับรอง และปลดสัญลักษณ์คืนให้กับคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการพิจารณาทุกเดือน
                   ประทับใจ และ ขอบพระคุณทีมงานเลขานุการการอบรมด้วยดี โดย นางนิภาภรณ์    ภาคพรหม  หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นางสิริพร พงษ์พัฒนโชติ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นางพิสมัย  รัตนเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร คุณ นพพร  รากวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ นายปิยะพงษ์ สมโคตร เจ้าพนักงานปกครอง จาก ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร และ คณะ
                   ขอบพระคุณ นางสาวจิราภรณ์  ขอสุข พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ ที่รวบรวมรายชื่อ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .)ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 115 คน

คำเขื่อนแก้ว :อบรม อสม.เชี่ยวชาญงานยาเสพติดวันที่ 27 กรกฎาคม 2555:  คำเขื่อนแก้ว :อบรม อสม.เชี่ยวชาญงานยาเสพติด
                   วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เดินทางไปพร้อมกับ คณะ เข้าร่วม การอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญงานยาเสพติด ณ โรงแรม เจพี เอมเมอรัลด์ 
ขอบพระคุณและประทับใจ ทีมงาน อสม .จาก อำเภอคำเขื่อนแก้ว  หลายอย่าง อาทิเช่น
ประทับใจ อสม .จาก อำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมใจกันเดินทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ตรงตามกำหนดเวลา และ ครบถ้วน ทั้ง 115 คน ก่อนอำเภออื่นๆ
      ประทับใจ อสม.ตำบลแรกที่มาลงทะเบียนคือ อสม .จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปือย  และ ต้องประทับใจ และ ขอบพระคุณ อสม .ที่มีจิตอาสาที่ดี ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับ เพื่อนๆ ผู้เข้ารับการอบรม ด้วยดี โดย อสม . ปราณี ศรีลา  และ อสม. สุนัย สมบัติราช  อสม .จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปือย
ตำบลสงเปือย
ขอบพระคุณ นางสาวจิราภรณ์  ขอสุข พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ ที่รวบรวมรายชื่อ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .)ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 115 คนดังนี้
1          นางสีนวน   วันชม บ้านเลขที่           43         หมู่ที่      3          รพ.สต.  นาหลู่
2          นางอัมพร   มุ่งงาม            บ้านเลขที่           47         หมู่ที่      4          รพ.สต.  นาหลู่
3          นางบุญจันทร์  อินเอี่ยม      บ้านเลขที่           9          หมู่ที่      6          รพ.สต.  นาหลู่
4          นางคำปุ่น   รวมธรรม         บ้านเลขที่           44         หมู่ที่      7          รพ.สต.  บกน้อย
5          นางคำปุ่น  สีงาม   บ้านเลขที่           12         หมู่ที่      8          รพ.สต.  บกน้อย
6          นางวันเพ็ญ   จันทร์จวง      บ้านเลขที่           43         หมู่ที่      5          รพ.สต.  บกน้อย
7          นางพิมพา  ส่งศรี                         บ้านเลขที่                       หมู่ที่      4          รพ.สต.  โพนสิม
8          นายบุญถม   จันทร์สิท                               บ้านเลขที่                       หมู่ที่      5          รพ.สต.  โพนสิม
9          นายบุญหลาย คำตา                                  บ้านเลขที่                       หมู่ที่      6          รพ.สต.  โพนสิม
10         นางบังอร   ไกยราช                     บ้านเลขที่                       หมู่ที่      9          รพ.สต.  โพนสิม
11         นายประยูร โพนทัน           บ้านเลขที่           ๓๙/๑    หมู่ที่      ๑          รพ.สต.  โพนทัน
12         นางเกสร พลโยธา บ้านเลขที่           ๑๐๙      หมู่ที่      ๒          รพ.สต.  โพนทัน
13         นางเล็ง หลักทอง  บ้านเลขที่           ๘๖        หมู่ที่      ๓          รพ.สต.  โพนทัน
14         นายจิตกรณ์ พสุรัตน์          บ้านเลขที่           ๑๕๐      หมู่ที่      ๔          รพ.สต.  โพนทัน
15         นางสุพรรณี ทองหิน          บ้านเลขที่           ๑๒๑      หมู่ที่      ๕          รพ.สต.  โพนทัน
16         นางบุญช่วย    หอกคำ       บ้านเลขที่           42         หมู่ที่      1          รพ.สต.  เหล่าไฮ
17         นางพิสมัย      รักพวก        บ้านเลขที่           129       หมู่ที่      2          รพ.สต.  เหล่าไฮ
18         นายปรีชา       กุละคำแสง  บ้านเลขที่           57         หมู่ที่      3          รพ.สต.  เหล่าไฮ
19         นางสำราญ     ระหุ่ง          บ้านเลขที่           44/1      หมู่ที่      4          รพ.สต.  เหล่าไฮ
20         นายคำปุ่น      เทพบุญมา   บ้านเลขที่           15         หมู่ที่      5          รพ.สต.  เหล่าไฮ
21         นายสุพัน       ชาติทอง      บ้านเลขที่           111       หมู่ที่      6          รพ.สต.  เหล่าไฮ
22         นางสาคร   ขันอาษา          บ้านเลขที่           114       หมู่ที่      6          รพ.สต.  กู่จาน
23         นางกาญจนาพร  แสงกล้า   บ้านเลขที่           49         หมู่ที่      7          รพ.สต.  นาเวียง
24         นายเหลิง  เขื่อนแก้ว         บ้านเลขที่           25         หมู่ที่      10         รพ.สต.  นาเวียง
25         นางละมุล   โคกศรี            บ้านเลขที่           107       หมู่ที่      11         รพ.สต.  นาเวียง
26         นายสนับ    กลมเกลียว      บ้านเลขที่           73         หมู่ที่      12         รพ.สต.  นาเวียง
27         นางไพรินทร์    นาหลู่        บ้านเลขที่           106       หมู่ที่      1          รพ.สต.  นาแก
28         นายบุญทอม   ศิริดล         บ้านเลขที่           1          หมู่ที่      2          รพ.สต.  นาแก
29         นายสัมฤทธิ์   สำเนานวน    บ้านเลขที่           21         หมู่ที่      5          รพ.สต.  นาแก
30         นางหนอม    จันทร์งาม      บ้านเลขที่           23         หมู่ที่      7          รพ.สต.  นาแก
31         นายขจร    ประการแก้ว      บ้านเลขที่           53         หมู่ที่      8          รพ.สต.  นาแก
32         นางสุพิศ    โสภารักษ์        บ้านเลขที่           136       หมู่ที่      1          รพ.สต.  กุดกุ
33         นายวิเชียร      โสภารักษ์    บ้านเลขที่           82         หมู่ที่      2          รพ.สต.  กุดกุง
34         นายสุพรรณ     ศรีวิสุทธฺ     บ้านเลขที่           48         หมู่ที่      3          รพ.สต.  กุดกุง
35         นางกัญญา    บุบผาสังข์     บ้านเลขที่           33         หมู่ที่      4          รพ.สต.  กุดกุง
36         นางสาวสมปอง    หัวดอน   บ้านเลขที่           45         หมู่ที่      5          รพ.สต.  กุดกุง
37         นายไพบูรณ์     รุขำ          บ้านเลขที่           19         หมู่ที่      6          รพ.สต.  กุดกุง
38         นายฉวี     กกเปือย           บ้านเลขที่           13         หมู่ที่      &          รพ.สต.  กุดกุง
39         นายอุดม     สานนท์          บ้านเลขที่           31         หมู่ที่      1          รพ.สต.  นาคำ
40         นางสาวรวีพร    วงเวียน      บ้านเลขที่           17         หมู่ที่      2          รพ.สต.  นาคำ
41         นางสาวธนาพร     มูลเพ็ญ  บ้านเลขที่           52         หมู่ที่      3          รพ.สต.  นาคำ
42         นายศุภมิตร     มนูบุตร       บ้านเลขที่           6          หมู่ที่      4          รพ.สต.  นาคำ
43         นายพิชัย     แสงกล้า        บ้านเลขที่           20         หมู่ที่      5          รพ.สต.  นาคำ
44         นายสมพร    พิมพ์ศรี         บ้านเลขที่           91         หมู่ที่      6          รพ.สต.  นาคำ
45         นายวิลัย  สว่างแสง           บ้านเลขที่           212       หมู่ที่      1          รพ.สต.  ทุ่งมน
46         นายสง่า  สว่างแสง            บ้านเลขที่           138       หมู่ที่      2          รพ.สต.  ทุ่งมน
47         นางสาวชมพู   ทองทศ       บ้านเลขที่           210       หมู่ที่      3          รพ.สต.  ทุ่งมน
48         นายบุญมา   แก่นชมภู       บ้านเลขที่           86         หมู่ที่      7          รพ.สต.  ทุ่งมน
49         นางสมนึก     เพิ่มคำ         บ้านเลขที่           152       หมู่ที่      8          รพ.สต.  ทุ่งมน
50         นางอุไร  ธานี       บ้านเลขที่                       หมู่ที่                  รพ.สต.  ดงแคนใหญ่
51         นายไสว   รณเรืองฤทธิ์      บ้านเลขที่           135       หมู่ที่      2          รพ.สต.  ดงแคนใหญ่
52         นางทองจันทร์  เหล่าทร     บ้านเลขที่           65         หมู่ที่      3          รพ.สต.  ดงแคนใหญ่
53         นางแดง   กองทำ บ้านเลขที่           156       หมู่ที่      4          รพ.สต.  ดงแคนใหญ่
54         นางทองคำ  แปนบ้าน        บ้านเลขที่                       หมู่ที่                  รพ.สต.  ดงแคนใหญ่
55         นางหนูเล็ก  ภาคะ บ้านเลขที่                       หมู่ที่                  รพ.สต.  ดงแคนใหญ่
56         นางเก้า  ทองทา   บ้านเลขที่           212       หมู่ที่      10         รพ.สต.  ดงแคนใหญ่
57         นางจำรัส  ทองทา บ้านเลขที่           14         หมู่ที่      11         รพ.สต.  ดงแคนใหญ่
58         นายทองสา   ทองหอม      บ้านเลขที่           77         หมู่ที่      12         รพ.สต.  ดงแคนใหญ่
59         นายประดิษฐ์  สุตะคาน      บ้านเลขที่           43         หมู่ที่      13         รพ.สต.  ดงแคนใหญ่
60         นางเบญจพร   ขันอาษา     บ้านเลขที่           1          หมู่ที่      1          รพ.สต.  กู่จาน
61         นางสุพิศ        พอกพูล      บ้านเลขที่           26         หมู่ที่      2          รพ.สต.  กู่จาน
62         นายประจวบ   ศรีโชค        บ้านเลขที่           109       หมู่ที่      3          รพ.สต.  กู่จาน
63         นายวินิจ        คาวี            บ้านเลขที่           20         หมู่ที่      4          รพ.สต.  กู่จาน
64         นางบุษกร       สายสอน     บ้านเลขที่           97         หมู่ที่      5          รพ.สต.  กู่จาน
65         นายนิพนธ์      เชื้อวงศ์       บ้านเลขที่           36         หมู่ที่      8          รพ.สต.  กู่จาน
66         น.ส.ฉันทนา    สองเมือง    บ้านเลขที่           22         หมู่ที่      9          รพ.สต.  กู่จาน
67         นางบังอร ศรีสรรณ์            บ้านเลขที่           33         หมู่ที่      1          รพ.สต.  ย่อ
68         นางคำกร สมจิตร  บ้านเลขที่           81         หมู่ที่      2          รพ.สต.  ย่อ
69         นางรันดร หลักทอง           บ้านเลขที่           1          หมู่ที่      3          รพ.สต.  ย่อ
70         นายทองคำ ทองทศ          บ้านเลขที่           3          หมู่ที่      4          รพ.สต.  ย่อ
71         นายสมบูรณ์ จันทร์อ่อน      บ้านเลขที่           2          หมู่ที่      5          รพ.สต.  ย่อ
72         นายฉวี  ดวงศรี     บ้านเลขที่           106       หมู่ที่      6          รพ.สต.  ย่อ
73         นายอ่อน  ทองลือ บ้านเลขที่           126       หมู่ที่      7          รพ.สต.  ย่อ
74         นางสาวสมัย  ใจดี บ้านเลขที่           34         หมู่ที่      8          รพ.สต.  ย่อ
75         นางบังอร  ภาคแก้ว           บ้านเลขที่           11         หมู่ที่      9          รพ.สต.  ย่อ
76         นายมานะศักดิ์  ทองหิน      บ้านเลขที่           4          หมู่ที่      10         รพ.สต.  ย่อ
77         นางกิม  สุขแสง    บ้านเลขที่           19         หมู่ที่      11         รพ.สต.  ย่อ
78         นางจวง สืวงค์      บ้านเลขที่                       หมู่ที่      1          รพ.สต.  ดงเจริญ
79         นางรุ่งรัตดา ใหญ่ล้ำ          บ้านเลขที่                       หมู่ที่      2          รพ.สต.  ดงเจริญ
80         นายอนันต์ บุญขันธ์           บ้านเลขที่                       หมู่ที่      3          รพ.สต.  ดงเจริญ
81         นายวิศิษฐ์ ภูโฮง   บ้านเลขที่                       หมู่ที่      4          รพ.สต.  ดงเจริญ
82         นางดาวัลย์ ทองน้อย         บ้านเลขที่                       หมู่ที่      5          รพ.สต.  ดงเจริญ
83         นางลิขิต ผลทับทิม           บ้านเลขที่                       หมู่ที่      6          รพ.สต.  ดงเจริญ
84         นายสุนทร สืบวงษ์            บ้านเลขที่                       หมู่ที่      7          รพ.สต.  ดงเจริญ
85         นายสุนัย  สมบัติราช          บ้านเลขที่           8          หมู่ที่      1          รพ.สต.  สงเปือย
86         นางวิไล  ทองหิน  บ้านเลขที่           93         หมู่ที่      2          รพ.สต.  สงเปือย
87         นางสมปอง  ดีวงษ์            บ้านเลขที่           102       หมู่ที่      3          รพ.สต.  สงเปือย
88         นายสมภพ  กันภัย            บ้านเลขที่           141       หมู่ที่      4          รพ.สต.  สงเปือย
89         นางมณี  พร้อมจิตร           บ้านเลขที่           36         หมู่ที่      5          รพ.สต.  สงเปือย
90         นางวันเพ็ญ  เพียรจิตร์        บ้านเลขที่           215       หมู่ที่      6          รพ.สต.  สงเปือย
91         นางปราณี  ศรีลา  บ้านเลขที่           34         หมู่ที่      7          รพ.สต.  สงเปือย
92         นางสุภาวดี  นามมั่น           บ้านเลขที่           150       หมู่ที่      8          รพ.สต.  สงเปือย
93         นายสุกุล  ก้อนคำ บ้านเลขที่           21หมู่ที่  9          รพ.สต.  สงเปือย
            หมายเหตุ 7 คน จาก รพ.สต.แคนน้อย ยังไม่แจ้งให้ อำเภอ ทราบครับ..
            ประธานการอบรม โดย นายแพทย์ สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
            พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายยาเสพติดของรัฐบาล กับ Roadmap และ แผนปฏิบัติการ โดยกำหนดให้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ
อำนวยการอบรม ด้วยดี และกล่าวรายงาน โดย ภก.องอาจ แสนศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ( นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ทั้งนี้ มี อสม . หมู่บ้าน ละ 1 คน เข้ารับการอบรม จำนวน 887 คน โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน ร่วมเป็นวิทยากร
                   รายละเอียด ความรู้ บทบาท และภารกิจ ของ อสม .ตามโครงการนี้ ดูได้ ที่ นี่