7/18/12

สุขภาพคนไทยกับประชาคมอาเซียน ชุมชนสุขภาพดีวิถีไทยวันที่ 5-6กรกฎาคม 2555 : ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ร่วม กิจกรรม การประชุม ชุมชนสุขภาพดีวิถีไทย และการประชุม การประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ สุขภาพคนไทยกับประชาคมอาเซียน โรงแรม มิราเคิล กรุงเทพมหานคร แขกผู้มีเกียรติที่ผมรู้จัก อาทิเช่น
นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย
นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย
นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร เป็นต้น

จากนิทรรศการ ของ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เรื่อง ลดพุง มุ่งสุขภาพดีเปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง
ผมได้ เทคนิคการลดน้ำหนัก ดีดี จาก คุณกมลนัทธ์ นามวิเศษ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ลดน้ำหนัก หุ่นดี  ในหัวข้อ น้ำหนักลดแน่ คุณทำได้
ความว่า ในการลดน้ำหนัก ต้องบ่มเพาะ นิสัยใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อเนื่องเป็นประจำ อย่างน้อยที่สุด 3 สัปดาห์
ซึ่ง คุณกมลนัทธ์ นามวิเศษ บอกว่า ใช้หลัก ตัด ABC ออก และ ปฏิบัติตาม DEFGH I จะได้เป็นคนใหม่ ที่แข็งแรง มีภูมิชีวิตที่เข้มแข็ง ป่วยยาก หายง่าย สบายใจ
Aalcohol&accident ละ ลด งด เลิก   บริโภคสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพแล้ว”ติด”เช่น บุหรี่ ชา กาแฟ ติด  รสจัด  ติดจอ ฯลฯ  
Bbread&bakery ลด ละ งด   เลิก การบริโภคอาหารที่อุดมด้วยแป้ง น้ำตาล นม เนย และไขมันแปลงรูป
Claim ลด ละข้ออ้างทั้งมวล ที่เสี่ยงเข้าตนเอง ไม่มีเวลา ทำไม่ได้ ไม่เคย ไม่ชอบ”
Dtdox ขับถ่ายสารพิษ และสิ่งตกค้างตกในร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ อย่าปล่อยให้ท้องผูก อย่าเครียด 
เกินไป
Exercise   ออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมัน 30 นาที ทุกวันอย่างน้อยที่สุดต้องยืดเหยียดทุกวันกันปวดเมื่อย
Food & fruit  for fit & firm กินอาหารเพื่อสุขภาพดี ลดอายุ เพิ่มวิตามินแร่ธาตุ จากธัญพืช สมุนไพรพื้นฐานผัก 7 สี ผักพื้นบ้าน  ผักเมือก  และผลไม้นาๆชนิด
Good governance   คิดดี ทำดี มีธรรมมาภิบาล เพิ่มกิจกรรมดีๆให้ชีวิตทุกวัน จดบันทึกสิ่งดีนั้นเพื่อคุณค่าตนเอง
Head head hand คิดทบทวนไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียของการลดน้ำหนัก ตั้งใจจริงและลงมืออย่างต่อเนื่อง
Inspiration-immunosystiem ค้นหา /สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนตนเองเป็นคนมีร่างกายสมส่าน แข็งแรง เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสภาวะ       
   (แนวคิดข้างบนนี้พัฒนาโดย กมลนัทธ์  นามวิเศษ  เมษายน 2555)

            นายพงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ เจ้าของสวนนายดำ จังหวัดชุมพร ทูตส้วม กรมอนามัย
บทบาทของนักจัดการสุขภาพ ที่สำคัญคือ ต้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือที่ดี ต้องเอาผู้เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ มาอยู่บนโต๊ะเดียวกันให้ได้ โดยวิธีให้เขายื่นมือ ออกมา  ไม่ใช่เพียงแค่เราได้ยื่นเอกสารออกไป ให้เขาพูด นักจัดการสุขภาพเป็นผู้นั่งฟังเขาพูด เพราะต้นทุนที่ดีที่เรามีคือ ทุกคนรักสุขภาพตนเองทั้งนั้น ฉะนั้น ต้องสร้างกระบวนการให้เขาเป็นผู้ดุแลสุขภาพของเขาเอง อย่า และอย่า ให้เขาเกิดความรู้สึกว่า การดูแลสุขภาพต้องเป็นของคุณหมอ หรือ สาธารณสุข
เครื่องมือการสร้างภาคีที่มีอยู่แล้ว ในตัวทุกคน โดยไม่ต้องลงทุนคือ ยิ้มสยาม ไม่ใช่ยิ้มสแยะ
อย่ายึดติดกับคำว่าถูก ผิด ดีที่สุด หรือ ห่วยที่สุด มากนัก เพราะ ระบบสุขภาพ ไม่มีสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่ผิดที่สุด
วัตถุประสงค์คือ อย่าให้ภาคีของเรา มีความทุกข์ กับเกณฑ์ ที่พวกเราสร้างขึ้น ต้องให้เขามีความสุขกับการทำงาน เพราะเกณฑ์นั้นๆ อย่าลืมว่า เขาไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้น
            หลักการคือ ต้องสร้างภาคี ไม่ใช่สร้างไพรี
วิธีการขับเคลื่อนที่ดี โดยการจับถูก ไม่ใช่จับผิด          
ถามตนเองอยู่เสมอว่า วันนี้เราได้จับถูก (ไม่ได้จับผิดคนที่เรารักหรือยัง)
            ไปที่ไหน ผมจะไปพร้อมกับหัวใจ ไม่ใช่ไปพร้อมกับปากเสียๆ ไม่ได้ไปพร้อมกับสายตาเอียงๆ ที่ชอบหาเรื่อง
ยกตัวอย่างเรื่องส้วม HAS มีเกณฑ์ทั้งหมด 16 ข้อ สะอาด9เพียงพอ2ปลอดภัย5 หรือ ที่มักจำกันง่ายๆว่า สพป.925
หากยื่นเอกสารไป ทั้ง 16 ข้อเลย ยากนักที่จะได้ความร่วมมือ ต้องเริ่มไปคุย ครั้งที่ 1 เขาผ่านแล้ว 3 ข้อ ก็ดีแล้ว
เขามีกำลังใจพัฒนาของเขาเอง ไปครั้งที่ 2 ผ่านเพิ่ม เป็น 6 ข้อ ก็ดีแล้ว ไปครั้งที่ 3 ผ่านเพิ่ม เป็น 10 ข้อ ก็ดีแล้ว
ไปครั้งที่ 4 ผ่านเพิ่ม เป็น 12 ข้อ ก็ดีแล้ว ครั้งที่ 5 ไม่ต้องไปเลย เขาทำผ่านทั้ง 16 ข้อ ก็มาเชิญเราไปดูเอง ไปให้กำลังใจไปชื่นชมกัน หากยื่นเอกสารไป ทั้ง 16 ข้อเลย ไปครั้งแรก บอกว่าตกนั่น ตกนี่ ต้องทำโน่น ทำนี่ อันนั่นก้ไม่ดี นี่ก้ใช้ไม่ได้ เขาก็จะถามว่า มีงานอะไรมาให้ทำอีกหละ ทั้งๆที่ ส้วมก็ส้วมของเขา แต่เขามองว่าเป็นงานของเรา เป็นต้น
            ประทับใจ ทีมงาน จาก จังหวัดยโสธร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรร่วมในเวทีนี้ด้วย เช่น
คุณทัศนีย์วรรณ โชติเนต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ  


คุณสถา แสนตรง อสม .ดีเด่นระดับชาติ สาขาการจัดการสุขภาพ ปี 2555 จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ   เป็นต้น    

No comments:

Post a Comment