2/29/08

ภูมิ สอบ EP ได้ เพียรสอบ EEP ได้ รร.เบ็ญจะมะ อุบล


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.09 น. เตรียมรายละเอียดวาระการประชุม จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อให้ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำเข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ที่ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เวลา 08.29 น. ให้ นายสุนทร วิริยะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว set โปรแกรม Net work และ Internet connection ต่างๆ ให้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ของผม โดนโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์มาหลายวันแล้ว
เวลา 09.09 น. ลูกสาว เพียรเพ็ญ จันทร์สว่าง โทรมาด้วยความดีใจ เพราะวันนี้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ประกาศผลการสอบ เข้า ม. 1 และ ม. 4 หลักสูตรพิเศษ
ซึ่ง ทั้ง ลูกชาย ภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง และ ลูกสาว เพียรเพ็ญ จันทร์สว่าง สามารถสอบเข้าเรียนได้
ลูกชาย ภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง เข้าเรียน English Program ปรากฏตามประกาศผลการสอบ ลำดับที่ 6
ลูกสาว เพียรเพ็ญ จันทร์สว่าง เข้าเรียน Excellence Education Program:EEPปรากฏตามประกาศผลการสอบ ลำดับที่ 1

No comments:

Post a Comment