2/2/11

ปฏิบัติธรรม “ยโสธร สร้างสุข สร้างร้อยยิ้ม” เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 29 มกราคม 2554 ปฏิบัติธรรม ยโสธร สร้างสุข สร้างร้อยยิ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ก่อนเที่ยง ไป รับลูก ลูกชาย นายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง จาก ค่ายลูกเสือ อุบลราชธานี บ้านหนองไหล
ตอนเย็น ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง พร้อมครอบครัว ไป ร่วม ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ณ บริเวณ สนามหน้าศาลจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างบารมีให้กับตนเอง และครอบครัว ประธานในงาน โดย ท่านพงษ์ศักดิ์ นาคประดา ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ซึ่งได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจาก ทุกอำเภอเข้าร่วมงาน มีแขกผู้มีเกียรติมากมาย ซึ่งท่านเดชะ วีระเดช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร ได้ใช้สถานที่ บริเวณ หน้าศาลจังหวัด ในการ ปฏิบัติบัติ กิจกรรมดีๆ นี้ 3 ปี ซ้อน แล้ว โครงการดีๆ นี้ ต้องขอบคุณ พุทธศานิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล มากมาย ที่ มาร่วมกัน จัดตั้ง โรงทาน รวมทั้ง ท่านเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ นายกเทศมนตีเทศบาลเมืองยโสธร ท่านศิริชัย เสรีนนท์ชัย ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ท่านสถิตย์ ศรีสงคราม รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร และคณะ เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ซึ่ง ท่านพงษ์ศักดิ์ นาคประดา ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ สรุป โดยย่อ ว่า จังหวัดยโสธรได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม ยโสธร สร้างสุข สร้างร้อยยิ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ ด้วยในปี 2554 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดยโสธรทุกหมู่เหล่า ให้เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความสุข ตามนโยบายยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม จังหวัดยโสธร จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2554 ณ บริเวณสนามหน้าศาลจังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2554 – เวลา 07.00 น.ของวันที่ 30 มกราคม 2554 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่ลงทะเบียน จะได้รับเสื้อปฏิบัติธรรมจากเทศบาลเมืองยโสธร ในเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
กิจกรรมในคืนนนี้ เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาตลอดคืน โดยเกจิ อาจารย์ชื่อดัง ของจังหวัดยโสธร อาทิ เช่น พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต วัดสร้อยทอง(พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ พระอธิการ ดร.บุญชวน ธัมมโฆสโก เจ้าอาวาส วัดป่าโพธิ์เฉลิมราช เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวังน้ำทิพย์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พระครูอรัญวัฒนคุณ(พระอาจารย์สมบูรณ์) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอกุดชุม ซึ่งจะแสดงพระธรรมเทศนาตลอดคืนจนถึงเวลา 07.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2554 หลังจากนั้น ผู้ร่วมปฏิบัติธรรม กว่า 2 พัน คน จะได้ร่วมกัน ทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 84 รูป ที่บริเวณถนนแจ้งสนิท หน้าศาลจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมจัดโรงทานอาหาร น้ำปานะ ในโครงการปฏิบัติธรรมยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้มในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วย
ใน งานนี้
บางช่วงความทรงจำ จาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ท่านเทศนา เรื่อง นัตถิ สันติ ปรมัง สุขขัง ความสามัคคี นำความสุขอย่างยิ่ง มาให้เราฟังได้ดีมาก ขาดกตัญญู ประตูชีวิต ตัน ขาดกตเวที ชีวิไม่มีสุข คนที่ กตัญญู ประตูชีวิตเปิด คนที่กตเวที ชีวิมีความสุข
โดยเฉพาะ เรื่อง พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ และปกิณกะคดีของวิลาศ มณีวัต นั้น ผม ต้อง ไปหามาอ่านบ้าง ท่านบอกว่า มี หลากหลายอารมณ์ ขันมาก รวมเรื่องหัสคดีและปกิณกะคดีชั้นครู เชิดชูพระเกียรติคุณฯ
ในเล่มมีพระราชอารมณ์ขันของ คิงมงกุฎ” (ร.๔)
พระราชอารมณ์ขันของพระพุทธเจ้าหลวง (ร.๕) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ (ร.๖)
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙)
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และพระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯลฯ
เป็นต้น
ในผม มีโอกาสได้พบ คนรู้จัก คุ้น เคย ในสาย ธรรม ที่มาร่วมงาน เช่น ท่านปุณยวีร์ มาลัย วัฒนธรรมอำเภอคำเขื่อนแก้วจำนวน พี่อนงค์ลักษณ์ ฤทธิวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว พี่ แสง สุชาชนันนท์ แซ่ตั้ง เป็นต้น
ร่วม ซื้อ CD หนังสือ ทำบุญ และ สนับสนุน กองทุน ผู้ป่วย เอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ 500 และ บริจาค สมทบทุนทำบุญ แล้ว กลับ ถึงบ้าน เกือบ 6 ทุ่ม

No comments:

Post a Comment