1/8/13

พอ.สว. ถวายกุศล วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระพี่นางเธอ ฯ ที่คำเขื่อนแก้ว ยโสธร


วันที่  4 มกราคม 2556    ยโสธรจัด พอ.สว. ถวายกุศล วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระพี่นางเธอ ฯ ที่คำเขื่อนแก้ว
            เวลา 07.39 น. ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร แลรักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว นายสมเพชร สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว.
ซึ่งวันนี้ จังหวัดยโสธรร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ได้มีกำหนดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีศรีสังวาล (พอ.สว.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บ้านนาคำ  หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  ซึ่งในงานดังกล่าวได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วย
                   ผมประทับใจการจัดเตรียมชุมชนบ้านเรือน ที่สะอาดสะอ้าน สวยงาม การปักธงทิว ถนนเข้าหมู่บ้าน ตลอดเส้นทาง ป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจน การจัดเก้าอี้ เต้นท์ ที่เพียงพอ รวมทั้งการประดับเวที ตกแต่งดอกไม้ ที่สวยงาม 
             ประธานในงาน พอ.สว. วันนี้ โดย นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
มีส่วนราชการจากระดับจังหวัด อำเภอ และ โรงเรียนในเขตตำบลนาคำ ร่วม ออกให้บริการประชาชน ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มากมาย ร่วมให้บริการประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  อาทิเช่น หน่วยแพทย์ และหน่วยทันตกรรมนำโดย ทพ.ปรัชญ์   ขวัญคำ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกับ โรงพยาบาลยโสธร   โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว   รพ.สต.นาคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ห้องสมุดเคลื่อนที่ โดย กศน.คำเขื่อนแก้ว สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  การบริการของส่วนราชการอื่นๆเช่น องค์การบริหารส่วนตำบล นาคำ พัฒนาการอำเภอคำเขื่อนแก้ว เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว  เป็นต้น
            นายแพทย์ สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวรางานว่า วันที่ 2 มกราคม 2556 เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พสกนิกรชาวยโสธร สำนึกในพระกรุณาธิคุณ และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายด้วยจงรักภักดี จึงได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ออกให้บริการ ในวันที่ 4 มกราคม 2556 ณ บ้านนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
โดย ก่อนให้บริการประชาชน นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ประกอบพิธี อาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและสืบสานพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกหรือ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทยกอปรกับ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จเยี่ยมราษฎรพร้อมทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยพอ.สว.ในท้องถิ่นห่างไกลทุกภูมิภาค ครอบคลุม 51 จังหวัด โดยได้พระราชทานของเด็กเล่นแก่เด็กๆและยาแก่ผู้สูงอายุ
ขอบพระคุณ ท่าน ส.ส. บุญแก้ว สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร เขต 2
ส.จ. ชื่น วงษ์เพ็ญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  
                   พ.ต.อ.สมชาย  จินดาวณิช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน  
ขอชื่นชม และประทับใจ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพโดย
นาย ภานุมาศ  แก้วพิลึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต ). นาคำ
นายสุภาษิต วารีสระ กำนันตำบลนาคำ
นางโสภิดา  พลไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาคำ 
นายธนวุฒิ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำ ปักแฮด และประชาชนทุกหมู่บ้าน

No comments:

Post a Comment