5/21/12

รางวัล เม็ดทรายทอง:ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนทรายมูลวิทยา


วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนทรายมูลวิทยา: รับรางวัล เม็ดทรายทอง
ตอนเย็นวันนี้ ในเวทีงานรวมบุญ โฮมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างโรงอาหารโรงเรียนทรายมูลวิทยา ในโอกาสครบรอบ 36 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่ารั้ว แสด-ดำ ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา จังหวัดยโสธร
ผู้ร่วมงานและศิษย์เก่าต่างร่วมแสดงความยินดี กับ ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนทรายมูลวิทยา
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ได้รับรางวัล " เม็ดทรายทอง " ในคืนวันนี้  รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ได้รับรางวัล " เม็ดทรายทอง "  จำนวน  14 คน ประกอบด้วย  
1. พ.ต.อ. สมยศ   ขุนหอม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
2. คุณธนากาญจน์  อกอุ่น  - ผู้บริหารระดับสูง บ.โลตัส ประเทศไทย จำกัด
3. ท่านพิชิต  จันทรา  - รองอัยการ สนง.อัยการคดี เยาวชนและครอบครัว จ.ยโสธร
4. นายปรีชา  มูลสาร  - ผอ.แขวงการทางหลวงชนบท จ.ยโสธร
5. คุณบวร  มูลสาร  - ผจก.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา เขาราฐ จ.อุบลราชธานี6. คุณคนึงนิจ   บุญทวี   - ผจก.ร้านอุดมทรัพย์วัสดุก่อสร้าง
7. คุณเพ็ญพักตร์   องอาจ     - เจ้าของร้านอาหารไทย " ร้านไทย ไอส์แลนด์ " สหรัฐอเมริกา
8. คุณนฤมล  นิลวรรณ   - เจ้าของร้านรองเท้า ประเทศ เดนมาร์ค
9. คุณณัฐวรรณ  ขำสาย - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จ.ยโสธร(ไม่แน่ใจที่ทำงาน)
10. คุณจงรัก   ชื่นตา    - ผู้จัดการ ธ.ทหารไทย จำกัด สาขา ยโสธร
11. ดร.สมคิด  สุขเอิบ   - อ.ภาควิชาดนตรี ม.สารคาม (นักแสดงนำ ภ.ฮักนะสารคาม)
12. ท่านอินทราพร  จันทร์สว่าง  - อัยการประจำ สำนักงานอัยการ จังหวัดศรีสะเกษ  
13. นายแพทย์อธิกร   เทียบพา   - แพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จ.ยโสธร
14. เภสัชกร รัสมี   งามหอม   - เภสัชกรชำนาญการ รพ.ยโสธร  เป็นต้น
            ภาพกิจกรรมงานวัน 36 ปีคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่ารั้ว แสด-ดำ ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา จังหวัดยโสธร

No comments:

Post a Comment