10/2/12

เด็กๆบ้านบกน้อยทำบุญ ข้าวสากเดือนสิบ
วันที่ 30 กันยายน 2555: เด็กๆบ้านบกน้อยทำบุญ ข้าวสากเดือนสิบ
            วันนี้ นางอริยวรรณ จันทร์สว่าง ได้จัดเตรียม ห่อข้าวสากเสร็จ ตั้งแต่เช้า ผม นายพันธุ์ทอง  จันทร์สว่าง ไป พร้อมกับ ลูกชาย นายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง และ น้องๆ ชมรม ทำดี มีสุข ของเด็กๆ บ้านบกน้อย ไป ร่วมงานทำบุญ ณ วัดบกน้อย โดยมี ท่านพระครูวิสณฑ์ธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว และ เจ้าอาวาสวัดบ้านบกน้อย เป็นประธานในงาน
            สภาพทั่วไป มีประชาชนมาร่วมทำบุญมากมายจนเตมศาลา เหมือนเช่นทุกวันศีลที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นปกติวิสัยการทำบุญ ที่ดี ของชาวบ้านบกน้อย หนองแปน โดยมีพื้นฐานจากความศรัทธาในวัตรปฏิบัติของ ท่านพระครูวิสณฑ์ธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว และ เจ้าอาวาสวัดบ้านบกน้อย และคณะสงฆ์ ที่ร่วมกันปฏิบัติด้วยดีสืบมา
            ปีนี้ ท่านพระครูวิสณฑ์ธรรมาภรณ์ ได้ทาสี อุโบสถ ใหม่ สีสัน สวยงาม เด่นเป็นสง่า ยิ่งนัก
            จากนั้น พวกเราช่วยกัน ทำงานที่บ้าน และไปทำงาน ถางหญ้า และรับประทานอาหารร่วมกัน ที่ไร่
บุญห่อข้าวที่อีสาน : พิธีกรรม ชำระจิตใจ
ชาวอีสาน จะมีการทำข้าวสากหรือฉลากภัตรนี้เป็นลักษณะห่อด้วยใบตองกล้วยเอาไม้กลัดหัวกลัดท้าย
มีรูปลักษณ์คล้ายๆ กลีบข้าวต้ม แต่ไม่พับสันตองเหมือนการห่อข้าวต้ม แล้วเย็บติดกัน
เป็นชุดๆ ภายในห่อนั้น บางห่อบรรจุหมาก พลู บุหรี่ ข้าวต้ม ข้าวสาร ปลา เนื้อ เป็นต้น ซึ่งแต่ละห่อนั้นไม่ซ้ำกัน แล้วนำไปแขวน ห้อย หรือวางไว้ตามต้นไม้ หรือรั้วบริเวณวัด  ในตอนเช้า ตอนดึก  หรือหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนา แล้วแต่ ท้องถิ่น แตกต่างกันไป ในวันเช้าของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เสร็จแล้วจะมีการตีโปง กลอง ฆ้อง ระฆัง เป็นสัญญาณ
ป่าวร้องให้เปรต หรือวิญญาน ของญาติผู้ที่ล่วงลับไปมารับเอา
 
เป็นบุญเดือนสิบ บุญข้าวสาก คำว่า "สาก" ในที่นี้มาจากคำว่า "ฉลาก" ในภาษาไทย ข้าวสากหรือฉลากภัตร บุญข้าวสาก คือ การทำบุญที่ให้พระเณรทั้งวัด จับสลากเพื่อ จะรับปัจจัยไทยทาน ตลอดจนสำรับกับข้าว ที่ญาติโยมนำมาถวาย

No comments:

Post a Comment