10/15/10

ทำบุญ ณ วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล ยโสธรวันที่ 14 ตุลาคม 2553: ทำบุญ ณ วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล ยโสธร: วันนี้ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เพื่อน พระยงยุทธ ทั้งจาก ทรายมูลวิทยา และ ยโสธรพิทยาคม ไปร่วมงานถวายภัตราหารเพล แด่ พระภิกษุ สามเณร ณ วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล ยโสธร ซึ่งเพื่อนๆต่างให้เกียรติมาร่วมงาน กันอย่างพร้อมหน้าโดยทีมหลักได้จากเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ในเขต อำเภอทรายมูล และใกล้เคียง อาทิ คุณ สถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร พ.ต.ท.เศวก โพนทัน รองผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร คุณอภิชาติ แสนวงษ์ คุณวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ มาพร้อมกับภรรยา คุณแหม่ พิมพา ศรีมันตะ คุณผู้หมวด สานิตย์ แสวงหา คุณผู้หมวด วัชระ กล้าหาญ คุณเขียวเสาวนีย์ ส่วนเสน่ห์ คุณหนิงนางสาวพัชรินทร์ โพธิ์แก้ว อาจารย์นงค์ บุญศรี เกิดศรีทอง อาจารย์วิภาวรรณ รุ่งเรือง จากบ้านดอนเขือง มาพร้อมกับ อาจารย์ กระจิบ ทำดี จากเทศบาลตำบลทรายมูล คุณเดือนเพ็ญ มูลสาร 045787319 คุณลักขณา อู่แมนการช่างบ้านทุ่งแต้ 081416253 มาพร้อมกับน้องพลอย
....ท่านพระมหาแสงทอง ขนฺติธโร อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม เทศนา สั้นๆ แต่ได้ใความประทับใจ ความว่า ... สาธุชน ญาติโยม ที่มาร่วมทำบุญวันนี้ ทั้งจาก เพื่อน พระยงยุทธ ชื่นตา และ จาก บ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย ที่มาถวายสังฆทาน และร่วมร้องสรภัญญะ ในวันนี้ ถือได้ว่า เป็น โอกาสอันดีมาก ที่ได้ทำบุญกับพระสงฆ์ สมาเณร หมู่มาก กว่า 160 รูป ในวันนี้ ถือได้ว่า ทุกท่านได้เลือกขึ้นรถ ขบวนสวรรค์ รถมีสองขบวนให้เลือก ขวบวนแรก คือ ขบวนรถไปสวรรค์ ซึ่งผู้ที่จะมีคุณสมบัติ ตีตั๋วขึ้นรถขบวนนี้ได้ ต้อง เป็นผู้ที่ บริจาคทาน รักษาศีล หรือหมั่นเจริญภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส ( ทำใจให้สะอาดในตอนเช้า ทำจิตให้ขาวในช่วงเพล ทำใจให้เย็นในช่วงค่ำ ให้ชุ่มฉ่ำตอนกลางคืน ให้สดชื่นยามรุ่งอรุณ) ขวบวนที่สองคือ ขบวนรถไปนรก คือ คนที่ ปฏิบัติ ผิดศีล 5 ท่านว่าไปนรกแน่นอน...
... มัคทายก ประจำวัดนี้ ที่คอยดูแล ปรนนิบัติ พระภิกษุ สามเณร ในวัดนี้ คือ คุณพ่อถวิล ชื่นตา ญาติๆของ พระยงยุทธ ชื่นตา นั่นเอง ขอร่วมชื่นชมและอนุโมทนาในความเสียสละและจิตอาสาอันเป็นกุศล ของคุณพ่อครับ...
... หากอานิสงค์ผลบุญมีจริง หวังว่า ด้วยคุณงามความดีเล้กๆน้อยๆที่เราได้ร่วมกันเพียรสร้างในกลุ่มเพื่อนๆของเรานี้ คงจะพอได้เกาะ ผลบุญกุศล ที่ ท่านพระเดชพระคุณพระราชสุตาลงกรณ์ ท่านพระมหาแสงทอง ขนฺติธโร อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และ พระยงยุทธ ชื่นตา รวมทั้ง พระภิกษุ สามเณร ญาติโยมที่ปฏิบัติธรรม ณ วัดแห่งนี้ได้ร่วมกันสร้าง คงส่งผลให้ ชีวิตของท่านเหล่านั้นและครอบครัว อุดมไปด้วยความสุข ... ส่วนผม ขอเพียง พลังความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ในหมู่พี่น้อง เพื่อนๆ ของพวกเรา ให้รักกัน แน่นแฟ้นกลมเกลียวกันตลอดไป ก้เพียงพอแล้วครับ...วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล ยโสธรปัจจุบัน มีพระราชสุตาลงกรณ์ เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุ จำพรรษา 19 รูป สามเณร จำพรรษาทั้งหมด 139 รูป มีผลงานเด่นหลายด้าน ล่าสุด วัดบูรพารามใต้ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของสำนักเรียนบาลีดีเด่น ในส่วนของหนตะวันออก ได้เปิดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่เป็นสำนักศาสนศึกษา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา โดยได้เปิดทำการ เรียนการสอน 2 แผนก คือ แผนกธรรม-แผนกบาลี ได้มีพระภิกษุสามเณรศึกษา เล่าเรียนพระปริยติ ธรรมทั้งแผนกธรรมและ แผนกบาลีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก พร้อมนั้นได้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี จนในปีพุทธศักราช 2532 ทางศูนย์ครูปริยัติธรรมนิเทศน์จังหวัดยโสธรได้ขอยกฐานะเป็น “โรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำจังหวัดยโสธร” ปีพุทธศักราช 2536 ได้ขอเปิดเพิ่มอีก 1 แผนกคือ แผนกสามัญศึกษา ม.1 – ม.3 ต่อมา ปีพุทธศักราช 2539 ได้ขออนุญาตขยายระดับถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม.4 – ม.6 ปีพุทธศักราช 2542 ได้ยกฐานะเป็น“โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดยโสธร แห่งที่ 1” จากแม่กองบาลีสนามหลวง ปัจจุบันวัดบูรพารามใต้ มีนักเรียนทั้งหมด 182 รูป มี “พระมหาแสงทอง ขนฺติธโร” ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ให้บริการการศึกษาพระภิกษุสามเณรใน 2 ส่วนด้วยกันคือ โรงเรียนทรายมูลปริยัติวิทยา วัดบูรพารามใต้ สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณรเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1-6 และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดยโสธร แห่งที่ 1 วัดบูรพารามใต้ เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณรเข้าศึกษาต่อในแผนกนักธรรม(ชั้นตรี-โท-เอก) และแผนกบาลี (ชั้นประโยค 1-2, ประโยค ป.ธ.3 - 5) สนใจขอสมัครได้ที่ วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ ติดต่อสอบถาม โทร.045-787130, 08-1549-6038, 08-9584-8162
..ทั้งนี้ ผมและภรรยา เคย ไป แวะเยี่ยม กราบคารวะ พระ ยงยุทธ ชื่นตา ณวัดบูรพารามใต้ มาแล้ว ครั้งหนึ่ง เมื่อ ใวันที่ 8 สิงหาคม 2553 http://ptjsw.blogspot.com/2010/08/blog-post_190.html

No comments:

Post a Comment