12/12/07

พิธีกร งานศพ ต้องเตรียมตัวให้ดีพูดถึง การเป็นพิธีกรแล้ว ในใจอยากะปลดระวางเหมือนกัน คิดจะถ่ายทอดให้กับน้องๆ ที่ กำลัง หน้าตาดีๆ ที่มีแวว สามารถฝึกฝนได้ ขึ้นมาแทน สอดคล้องกับแนวความคิด ท่าน นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ว่า และอำเภอ น่าจะมี พิธีกร งานศพ พิธีกร งานแต่งงาน พิธีกรงานรื่นเริงต่างๆ ไว้ สำหรับ เรียกใช้ ได้ ถือเป็นเกียรติประวัติสำหรับองค์กรของเรา ปีนี้ จะคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม แต่ละงาน อย่างน้อย 3 คน แล้ว ให้น้องๆ ฝึกจากประสบการณ์จริง ในงานต่างๆ ผู้ใหญ่ที่มางานในวันนี้ จาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร นอกจากท่าน นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร แล้ว มี หน.เพียงพร สุทธิอาคาร หน.ชิงดวง สุนทรโร หน.งานกู้ชีพเฉลิมราชย์ 1669 ยโสธร จาก อำเภอมี นายสันติ คณานุรักษ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายสุพิศ สามารถ ปลัดอำเภออาวุโส นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(บริหาร) นางจำนรรจา บุญแจ้ง หัวหน้าสถานีอนามัยดงเจริญ นายขจรเกียรติ อุปยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำบลดงแคนใหญ่ นายอรุณ ฉายแสง หัวหน้าสถานีอนามัยโพนทัน นางเดือน ตั้งจิต หัวหน้าสถานีอนามัยนาหลู่ นางโสภิดา พลไชย หัวหน้าสถานีอนามัยนาคำ นายอุทิศ ฝูงดี หัวหน้าสถานีอนามัยกู่จาน นางมนัชยา กองทำ พยาบาลวิชาชีพ 7 นายสาคร ขอสุข นักวิชาการสาธารณสุข 7 นางสุภาวดี ขอสุข หัวหน้าสถานีอนามัยบกน้อย นางสุนิสา วงชาลี พยาบาลวิชาชีพ 7 นายทศพล แสนสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 ผอ.เสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.ศุภชัย เหล็กกล้า เจริญ สายเครือบุญ นายก อบต.ดงแคนใหญ่ นายบุญสอน ทองลือ กำนันตำบลดงแคนใหญ่ นายก สุจิต รวมธรรม นาแก นายก อบต.นาคำ ภานุมาศ แก้วพิลึก เป็นต้น ถือว่า เป็นงานญาติๆ สาธารณสุข โดยแท้ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดให้เป็นเกียรติ ในฐานะที่ นายถวิล บุญสาร เป็น อสม. อปพร. สมาชิกอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินเฉลิมราชย์ 1669

No comments:

Post a Comment