3/13/09

รมว วิทยา แก้วภราดัย เ ยี่ยมชมโ รงพยาบาลตำบลต้นแบบที่ดงแคนใหญ่
วันที่ 12 มีนาคม 2552: ประสาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) ดีเด่น ระดับ เขต 2 คน จาก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อเข้ารับรางวัล อสม.ดีเด่น จาก พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย ณ หอประชุม สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่ง ณ เวที นี้มี อสม. จาก ทุกหมู่บ้าน ใน จังหวัดยโสธร มาร่วมรับฟังนโยบาย พร้อมทั้ง แสดงความยินดี ในการรับรางวัล อสม.ดีเด่น ของ จังหวัดยโสธรด้วย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มี อสม. 2 ท่าน ประกอบด้วย สาขา การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จาก สถานีอนามัยแคนน้อย นางวิยะดา หินทอง 72 ม.2 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร และ สาขา การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ นางบังอร ไกยราช จาก สถานีอนามัยโพนสิม 206 ม.9 บ้านมะพริก ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วันที่ 13 มีนาคม 2552: รมว วิทยา แก้วภราดัย เยี่ยม สอ.ดงแคนใหญ่ : ตื่นแต่เช้า เพื่อไปเตรียมความพร้อม ณ โรงพยาบาลตำบลดงแคนใหญ่ มี อสม. มาจากทุกหมู่บ้าน ในเขต อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และ อสม.ทุกคน จาก ตำบลดงแคนใหญ่ ท่านขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ ในระดับ จังหวัดยโสธร และ นายสันติ คณานุรักษ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน จากทุกตำบล ร่วมต้อนรับ ส่วนนักการเมืองในพื้นที่ ประกอบด้วย สส.วิฑูรย์ นามบุตร สส. ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ สส. ดร.ศุภชัย ศรีหล้า สส.วุฒิพงษ์ นามบุตร เลขา เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ เป็นต้น
งานนี้นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว รับหน้าที่พิธีกรในงาน เห็น หัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่ง นำ อสม. ในเขตรับผิดชอบมาอย่างพร้อมเพรียง ตามเวลาที่นัดหมาย แล้วรู้สึกประทับใจ โดยเฉพาะ การปรบมือต้อนรับ โดย นายอุตส่าห์ โพธิ์ศรี หัวหน้าสถานีอนามัยกุดกุง ที่พวกเราเรียกว่าผู้พันกองร้อย อสม. ของพวกเราทำหน้าที่ เป่านกหวีด จัดแถว และปรบมือต้อนรับได้ดีมากๆ บทปรบมือ จัดแถว มีว่า (ถาม) 1พวกเราคือใคร (ตอบ)อสม. 2พวกเราคือใคร (ตอบ)อสม. 3มาทำไม ใจสั่งมา 4สู้ไหม สู้ๆ 5สู้ไหม สู้ๆ 6สู้เพื่อใคร สู้เพื่อชาติ 7ชาติของใคร ชาติของเราชาวไทยทุกคน ... 8อสม. Dot by Heart ...กินยาต่อหน้า ปรบมือ ... กินยาต่อหน้า ปรบมือ ... รักษาต่อเนื่อง ปรบมือ ... ครบเรื่องติ๊คบัตร ปรบมือ ... ขาดนัดติดตาม ปรบมือ ... ด้วยความเต็มใจ ปรบมือ ...
9มาร์ซ อสม. อสม. ร้องเพลง 9 มาร์ซ อสม. .. สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคือ Dot by Heart หรือแปลเป็นไทยว่า วัณโรคแก้ไขได้ ด้วย หัวใจ 5 ต. นั้น มีคนนำแนวคิดไปขยายผลสู่การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ จนสามารถ คัดกรอง และค้นหาผู้ป่วยในชุมชนได้ ตามเป้าหมาย...และที่สำคัญ ในวันนี้ หลังจากที่ น.พ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร บรรยายสรุป เรื่องการพัฒนา โรงพยาบาลตำบล ในเขต จังหวัดยโสธรแล้ว (ซึ่งท่านบรรยายสรุปได้ดีมาก) พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย และ นพ.ปราชญ์ บุณญวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติให้ทีมงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร บันทึกภาพและส่งภาพเคลื่อนไหว ที่พวก จัดเตรียมงานทั้งหมด รวมทั้ง ที่ อสม.เรากล่าวคำ ต้อนรับ ด้วย บทปรบมือ อสม.และ อสม. Dot by Heart วัณโรคแก้ไขได้ ด้วย หัวใจ 5 ต. ไปด้วย....ขอขอบพระคุณทีมงาน อสม.เราทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ...ที่เห็นในรูป คือ ทีมต้อนรับแสนสวยของพวกเราครับ นางจำนรรจา บุญแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ นางสาวพรรณราย มินติราช นักวิชาการสาธารณสุข สอ.กุดกุง นางจิราภรณ์ ขอสุข พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยย่อ นางสาวจิตร์สุดา อรจันทร์ จพ.สาธารณสุข สถานีอนามัยบกน้อย และ นางทานตะวัน สว่างวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยย่อ

No comments:

Post a Comment