3/13/09

เพลงมาร์ช อสม.


เนื้อร้อง เนื้อเพลง เพลงมาร์ช อสม.
พวกเรา อสม.
ไม่เคยย่นย่อ งานต่อต้านโรคภัย
อสม. ขอทุ่ม จิต เทใจ
ช่วยเหลือคน ทั่วเมืองไทย ให้รุ่งเรือง
โรคร้าย กล้ำกราย เมื่อไรก็ช่าง
พวกเราตั้ง ใจ ปัดภัย หนุนเนื่อง
อสม.ขอชน ทั่ว มุมเมือง
เข้าใจ เรื่อง เบื้องต้น ปฐมพยาบาล
เทิ้ดทูน องค์ พระภู มิ พล
และ ล้น เกล้า จักรี วงศ์ เหนือ ดวงมาลย์
ทำ ด้วยจิต กุศล ช่วยปวงชน เพื่อเป็นทาน
อ ส ม.หมายมั่น สรรสร้าง สังคมไทย
พวกเรา อ ส ม.
มุ่งผดุงต่อ งาน ช่วยอัน ยิ่งใหญ่
ดำเนินงาน น้อมนำ ให้คนไทย
ทุกคน สิ้นภัย สุขภาพดี ทั่วกันเอย
(ซ้ำทั้งหมด)

หมายเหตุ เพื่อเป็นวิทยาทาน :การเตรียมสถานที่ สำหรับการจัดเตรียมงาน การเตรียมจอรับการตรวจเยี่ยมของผู้บริหารและการจัดโซฟารับรองก่อนขึ้นเวทีปราศรัย หรือให้โอวาท สามารถดูรูปนี้เป็นแนวทางได้ครับ..

No comments:

Post a Comment