9/23/16

10กย.2559 ทุ่งนาเขื่องใน_สิ่งDDวันนี้ คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

10กย.2559 ทุ่งนาเขื่องใน_สิ่งDDวันนี้ คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

10กย.2559 สิ่งDDวันนี้ คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
วันที่5กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปเที่ยวชมทุ่งนา ณ บ้านเขื่องน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ชื่นชมและ บันทึก สิ่งDD คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร  
(ภาพเป็นข่าว) No comments:

Post a Comment