9/27/16

27 กย.2559ประชุม PMQA ณ สสจ.ยโสธร

27 กย.2559ประชุม PMQA ณ สสจ.ยโสธร
                   วันที่ 27 กันยายน 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง
เข้าร่วมประชุม คณะทำงาน PMQA ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

( ภาพและข่าว อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา)

No comments:

Post a Comment