9/27/16

18 กย.2559 ลูกๆบ้านบกน้อย_สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

18 กย.2559 ลูกๆบ้านบกน้อย_สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 18 กันยายน 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง มีความสุขกับ พัฒนาการที่ดี ของลูกๆ
ณ บ้านบกน้อย


                   ขอชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

( ภาพและข่าว อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา)

No comments:

Post a Comment