9/23/16

13กย-15กย2559ประชุมวิชาการเขต10ณ พัทยา_ยโสธรเจ้าภาพ

13กย-15กย2559ประชุมวิชาการเขต10ณ พัทยา_ยโสธรเจ้าภาพ
วันที่13-15กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ  เข้าร่วมประชุม วิชาการเขตสุขภาพที่ 10 
ณ โรงแรมพัทยาปาล์มบีช
ภาคเช้า ประธานในงาน โดย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการประทรวงสาธาณณสุข เขตสุขภาพที่ 10 
อำนวยการจัดงาน โดย นพ.ประวิ อ่ำพันธ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 
นพ.สุรพร ลอยหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 

No comments:

Post a Comment