9/27/16

26 กย.2559 ยินดีกับ ท่าน สะอาด วงศ์รักษ์ ปลัดอาวุโส จาก อ.คำเขื่อนแก้ว ไป อ.กันกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

26 กย.2559 ยินดีกับ ท่าน สะอาด วงศ์รักษ์ ปลัดอาวุโส จาก อ.คำเขื่อนแก้ว ไป อ.กันกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
                   วันที่ 26 กันยายน 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ ร่วมแสดงความยินดี  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อแสดงความยินดีกับท่านปลัดอำเภออาวุโส ณ ร้านอาหาร "กกยาง" เนื่องในโอกาสที่ นายสะอาด วงศ์รักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.คำเขื่อนแก้ว ให้เดินทางไปรับตำแน่ง ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๕๙ เป็นต้นไป
                   ประธานในงาน โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
มี หัวหน้าส่วนราชการฯ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. และกำนัน เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น
ทั้งนี้ ปลัดอำเภออาวุโสคนใหม่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว คือ นายสรวิศ สมพงษ์ จะเดินทางมารับตำแหน่ง แทน นายสะอาด วงศ์รักษ์ ในโอกาสต่อไป 
ข่าวอื่นๆ  หน่วยงานปศุสัตว์ฯ เข้าดำเนินการ ตรวจสุขภาพสัตว์ ผสมเทียม รักษาพยาบาลสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในโค กระบือ ในพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย บ.ดอนขะยอม ม.4 ต.สงเปือย( 26 กย.59 )
..ยินดีกับความเข้มแข็งของชาวคุ้มต่างๆในหมู่บ้านแคนน้อย ตามวิสัยทัศน์ อยู่ดีมีสุข ให้กำลังใจชาวคุ้มครับ

ดูแล บ้านเรือน ตามวาระ สะอาดดี ของ อำเภอคำเขื่อนแก้ว

No comments:

Post a Comment