9/27/16

21 กย.2559มุทิจาจิต พี่ ศุภเกียรติ บุญทศ ที่ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

21 กย.2559มุทิจาจิต พี่ ศุภเกียรติ บุญทศ ที่ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 21 กันยายน 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง และคณะ

เข้าร่วมงาน แสดงมุทิตาจิต และงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้กับ นายศุภเกียรติ บุญทศ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ที่ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 นี้ 


No comments:

Post a Comment