9/27/16

28 กย.2559 ประชุม ธรรมาภิบาล ณ กรีนปาร์ค จ.ยโสธร

28 กย.2559 ประชุม ธรรมาภิบาล ณ กรีนปาร์ค จ.ยโสธร
                   วันที่ 27 กันยายน 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง
เข้าร่วมประชุม เรื่อง ธรรมาภิบาล ณ โรงแรมกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร

( ภาพและข่าว อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา)

No comments:

Post a Comment