9/23/16

1กย.2559พี่อ่อน ชัวัฒน์ หอมสุดชา and สิ่งดีดี ที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

1กย.2559สิ่งดีดี ที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่1กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ
เลิกงาน เยี่ยมให้กำลังใจ พี่อ่อน ชัวัฒน์ หอมสุดชา ณ โรงพยาบาลยโสธร 
หายเร็วๆ แข็งแรงๆ ครับพี่ อ่อน 

กิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

กิจกรรมการทำความดี อื่นๆ ของ คนคำเขื่อนแก้ว .. (รายละเอียดตามภาพเป็นข่าว)
No comments:

Post a Comment