9/23/16

3กย.2559 สิ่งDD ที่ คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

3กย.2559 สิ่งDD คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
วันที่3กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และ ชื่นชมและ บันทึก สิ่งDD คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(ภาพเป็นข่าว) 08:58 สุกันต์ เปรี่ยมนอง หัวยกะหล่าว ณ เวลานี้เต็มไปด้วยหญ้า

08:59 สุกันต์ เปรี่ยมนอง เหมือนคนเราที่เต็มไปด้วยความรู้แต่ขาดปัญญา
11:38 เข็มทอง วันนี้ชาวบ้านเหล่าไฮหนองแวงช่วยกันปูตัวหนอนลานธรรมวัดเหล่าไฮงบประมาณธรรมสัญจร
12:23 บุญสม ในนามชาวบ้านพรพูลสุขต.ดงเจริญ ขอบคุณห.น.ประมงจังหวัดยโสธรมากครับ
12:24 บุญสม ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานำมาปล่อยหนองสาธารณะหมู่บ้าน
12:24 บุญสม ขอบคุณมากครับ
12:46 กำนันหมี 2 ก.ย 59 ป่อยกุ้งที่อนุบาลไว่ลงบ่อสาธารณะหนองน้ำอ้อม
12:46 กำนันหมี หมู่1ผลงานเลี้ยงกุ้งหมู่2ทำความสะอาดศาลาเด็กอนุบาลหมู่3กำจัดแมลงตามท้องนาทำความสะอาดตามถนนหมู่5.14ประชุมเกษตรลงท้องนาหมู่6.ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้านรวมถึงศาลาประชาคมหมู่7ทพความสะอาดในหมู่บ้านหมู่8ผู้ใหญ่พาชาวบ้านทำความสะอาดถนนหน้าบ้านแตเช้าหมู่9.15ทำความสะอาดพร้อมประชุมชาวบ้านในด้านการเกษตรหมู่10กำลังพัฒณาตามถนนความสะอาดหมู่11ผู้ใหญ่บ้านพาชาวบ้านทำความสะอาดถนนหน้าบ้านหมู่12.13 ตอนนี้กำลังพากันพัฒนาในหมู่บ้านขอขอบคุณทุกหมู่บ้านทีช่วยให้ตำบลลุมพุกสะอาดอีกนานครับ
12:46 กำนันหมี การพัฒนารูปแบบตำบลใหม่ทุกหมู่บ้านพร้อมกันทำวันเดียวสะอาดตลอดไปตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร
15:47 อุดร โพธิสาขา กระผมและกรรมการพร้อมชาวบ้านทำหน้าที่ครับเจ้านาย
06:07 สุกล กิจเกียรติ์ ปลูกป่าไว้กับแผ่นดิน. เป็นมรดกทรัพย์สินให้ลูกหลานเรา
08:48 wisun  phongchaiphum เงื่อนไขไร่ละ๑๐๐๐ครับ

No comments:

Post a Comment