9/27/16

29-30 กย.2559มุทิตาจิต_ศุภเกียรติ บุญทศ(พี่ศาสตร์)จากใจ_ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จ.ยโสธร

29-30 กย.2559มุทิตาจิต_ศุภเกียรติ บุญทศ(พี่ศาสตร์)จากใจ_ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จ.ยโสธร
วันที่ 29-30 กันยายน 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  และ คณะ สมาชิก ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จากจังหวัดยโสธร ทั้ง 9 อำเภอ ร่วมกิจกรรม ส่งจิตรวมใจพลอยยินดี หรือ แสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาส การเกษียณ
อายุราชการ ของ นายศุภเกียรติ บุญทศ หรือ ที่พวกเราเรียกว่า พี่ศาสตร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว  
                    นับเป็นครั้งแรก ที่กลุ่มผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จากจังหวัดยโสธร ทั้ง 9 อำเภอ ร่วมกิจกรรม
แสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาส การเกษียณ อายุราชการ ของกลุ่มเรา ประทับใจและขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่าน
ทั้งทีทมร่วมกันในที่นี้และไม่ได้มาแต่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกันทุกๆคน วันนี้ เป็นวันสุดท้ายในชีวิตรับราชการของผม
แต่ไม่ใช่วันสุดท้ายที่สมาชิกเราจะมอบสิ่งดีๆให้แก่กันและกัน หากแม้นเมื่อใดที่ต้องการให้พี่ช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษา หากช่วยได้ พี่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ขอให้พวกเรามีความสุขทุกๆคนและรักกัน สมัคคีกัน ดีๆเช่นนี้ตลอดไป
ศุภเกียรติ บุญทศ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย

                   ทั้งนี้ พี่ศุภเกียรติ บุญทศ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานด้วยวัตรปฏิบัติที่ดี มีผลงานมากมาย อดีต นักเรียน วสส.ขอนแก่น นักเรียนรางวัลเหรียยญทอง ( 93 %) และที่สำคัญ
ถือเป็นบุคคลสำคัญ ที่สมารถรวมพลังของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จากจังหวัดยโสธร ทั้ง 9 อำเภอเข้าร่วมกัน
เป็นกลุ่มหนึ่งเดียว เป็นจุดเริ่มสำคัญที่แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกันต่อไปในอนาคต

                   โดยส่วนตัวผมชื่นชมและประทับใจ ที่สมาชิก ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จากจังหวัดยโสธร ทั้ง 9 อำเภอ
ที่ได้จัดกิจกรรมดีดีนี้ขึ้น เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ ที่อาสาเสียสละเข้ามาทำหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และแสดงมุทิตาจิต ให้กับ พี่ศุภเกียรติ บุญทศ รวมทั้งมีสมาชิกบางท่านที่ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมได้ ก็ได้ร่วมสมทบกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ สนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมของกลุ่มในครั้งนี้ด้วยดี
                   และ ขอยกเอาบทความดีๆ ในเทศกาล การเกษียณ ที่ไม่ทราบว่าใครแต่ง แต่ผมได้มา จาก
นายศักดา ผาจำปา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ที่ Post ในกลุ่ม line ข้อความว่า ..
                   "วันสุดท้าย ในเครื่องแบบ แถบเครื่องราชย์        รับใช้ชาติ ราษฎร์หลวง ล่วงเกษียณ 
ความทรงจำ ความลำบาก ความพากเพียร  ยังวนเวียน ดุจเพิ่งผ่าน วันวานมา
                   พับเครื่องแบบ แถบเครื่องราชย์ ประดับหิ้ง ผลงานทิ้ง ไว้เบื้องหลัง อย่ากังขา
เริ่มชีวิต สามัญชน คนธรรมดา  ถอดหัวโขน อำลางาน  ยังสานไมตรี "
....ขอมอบให้กับท่านที่เกษียณอายุราชการ..

                   หมายเหตุ ..วรรคท้ายสุด ต้นฉบับ เขียนว่า ...ถอดหัวโขน อำลา  พอกันที.. เพื่อความสละสลวย ผมจอแปลงคำบ้างเล็กน้อย No comments:

Post a Comment