9/23/16

11-12กย.2559คาระวะ อาลัย พ่อคำ ทองทา บิดา ณัฐกมล อ่อนสนิท ณ บ้านนาถ่ม

11กย.2559คาระวะ อาลัย พ่อคำ ทองทา บิดา ณัฐกมล อ่อนสนิท ณ บ้านนาถ่ม
วันที่11กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วม งานสวดอภิธรรมศพ บำเพ็ญกุศล พ่อ คำ ทองทา   บิดาของ น้อง สม ณัฐกมล อ่อนสนิท (เพื่อนร่วมงานที่ดีของเรา จาก.รพ.สต.แคนน้อน )ณ บ้านนาถ่ม
วันที่12กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วม งาน ฌาปนกิจศพ และบำเพ็ญกุศลให้กับ
พ่อ คำ ทองทา   บิดาของ น้อง สม ณัฐกมล อ่อนสนิท ณ บ้านนาถ่ม
ประธานโดย นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

No comments:

Post a Comment