11/29/16

14พย.2559 แห่งเดียวในโลก ณ จ.ยโสธร พระรูปหล่อ สมเด็จพระญาณสังวร ประดิษฐาน ใน โรงเรียน

14พย.2559 แห่งเดียวในโลก ณ จ.ยโสธร พระรูปหล่อ สมเด็จพระญาณสังวร ประดิษฐาน ใน โรงเรียน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เข้าร่วมงาน พิธีประดิษฐานและสมโภชพระรูปหล่อ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ขนาด 1.5 เท่าองค์จริง พระอิริยาบถ ประทับยืน) ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร  ในพระสังฆราชูปถัมภ์  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
                   ประธานสงฆ์ โดย พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร
และ พระราชสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธรรมยุต)
                   ประธานประธานฝ่ายฆราวาส ในงาน โดย นายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
                   ทั้งนี้ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่หน้าอาคารเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีพระวรชัย ทมวโร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวัดบวรนิเวศ (ธ)
เป็นประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระรูปฯ พร้อมด้วยนายอภัย จันทนจุลกะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดสร้างพระรูปเหมือนฯ นายสุรยุทธิ์ โพธิ์ศิริสุข และคณะ พร้อม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงาน
                   โรงเรียนแห่งเดียวในโลก
                   การอัญเชิญพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
มาประดิษฐานที่จังหวัดยโสธรในครั้งนี้เป็นครั้งแรก และเป็นเดียวที่ภาคอีสาน และ เป็นแห่งเดียวในโลก ที่มี พระนามโรงเรียนว่า โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์                   ทั้งนี้มีกำหนดการ ณ จังหวัดยโสธร ดังนี้
                วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559  เวลา 15.00 น.  ขบวนอัญเชิญ เคลื่อนจาก กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร มีพิธีสมโภช ปฏิบัติธรรม สวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 108 จบ  นั่งสมาธิภาวนาและเปิดให้ถวายสักการะพระรูป ตลอดคืน
                วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.  ขบวนอัญเชิญพระรูปจากหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
ไปประดิษฐาน ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
(บรรยากาศทั่วไป ตลอดเส้นทาง มีประชาชน นักเรียน เฝ้ากราบ นมัสการและอนุโมทนาบุญ จนถึง สถานที่จัดงาน)
                   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559ภาคค่ำ เวลา 18.00 น. มีพิธีสมโภช  ปฏิบัติธรรม  บวชชีพราหมณ์  เจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตภาวนา  ถวายพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเดียวกัน โดยจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดเดียวของไทย ที่มีโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร  ในพระสังฆราชูปถัมภ์
                ขออนุโมทนาสาธุการ กับพสกนิกรชาวจังหวัดยโสธร และจังหวัดใกล้เคียง  ที่ได้เข่าวมถวายสักการะและร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งคณะที่แต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม  ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล  รวมทั้ง ขออนุโมทนาสาธุการ ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญสมทบ โรงทาน ในงานดังกล่าว

                   ทั้งนี้ สามารถร่วมทำบุญ ได้ ที่ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร  ในพระสังฆราชูปถัมภ์       อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร  โทรศัพท์ 045-077081  ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment