11/17/16

9พย.2559ยโสธร 15,000 คน รวมดวงใจ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 หน้าศาลากลาง

9พย.2559ยโสธร 15,000 คน รวมดวงใจ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 หน้าศาลากลาง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  ขอบันทึกภาพประวัติศาสตร์ ที่ประทับใจคนไทย
และประชาชนจังหวัดยโสธร ในวันนี้ จากภาพเหตุการณ์ พสกนิกรชาวยโสธร 15,000 คน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า)
                   หลังจากงานเสร็จสิ้น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ส่งข้อความใน line ส่วนตัว ซึ่งเป็นการสรุปงานที่ประทับใจ ความว่า ต้องกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนของจังหวัดยโสธร
                   ส่วนแปรอักษรทีมงานคณะครูอาจารย์  นักเรียนของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ทหารจากกรมทหารราบที่ 16 กำนันผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอเมือง  พยาบาลจากโรงพยาบาลยโสธรและสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
                   ส่วนดนตรี  ทีมงานคณะครูนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  โรงเรียนอนุบาลยโสธร โรงเรียนเทศบาล
                   การประดับฟางข้าวพระบรมสาทิสลักษณ์  โดยพี่ยศ แห่งอำเภอมหาชนะชัย พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทีมงาน อบจ. ยโสธร
                   การแห่กาพย์เซิ้งถวายความอาลัย โดย รร มหาชนะชัยวิทยาคม
                   การฉายภาพยนต์การเสด็จพระราชดำเนินยโสธร โดยรุ่งสุริยาภาพยนตร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด
                   การจัดนิทรรศการ โดย กศน. จังหวัด และ  อบจ. ยโสธร
                   การดูแลเรื่องน้ำดื่ม ขนม อาหาร โดยภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา จำนวนมากที่ไม่อาจเอ่ยชื่อได้หมด   การพิมพ์ภาพการเสด็จพระราชดำเนินแจกผู้มาร่วมงาน  โดย ร้านพิมพ์ดีการพิมพ์ และผู้ร่วมสนับสนุนการพิมพ์ทุกท่าน
การบันทึกภาพ และภาพมุมสูงจากโดรน โดยทีมบันทึกภาพในจังหวัดและทีม NBT อุบล
ทีมพิธีกร  ทีมปฐมพยาบาล ทีมอำนวยความสะดวกการจราจร  (ตำรวจภูธรจังหวัด) ทีมดูแลระบบไฟฟ้า
ทีมจัดเวทีกลาง (โดยเทศบาลเมืองยโสธร ) ทีมเครื่องเสียง (วิทยาลัยเทคนิค)
ทีมสนับสนุนเทึยนขาว พี่น้องประชาชนจากทุกอำเภอและเทศบาล
ทีมอำนวยการ ทีมประสานงาน (ปิดทองหลังพระ) และทุกๆคนที่เข้าร่วมงาน
หากหน่วยงานและบุคคลท่านใด  ที่ได้มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมวันนี้ โดยที่ไม่ได้ถูกเอ่ยในที่นี้ ผวจ.ยส.
ต้องกราบขออภัยอย่างยิ่ง แต่การสนับสนุนของทุกท่านจะอยู่ในใจ ผวจ.เสมอ
หากมีความผิดพลาด บกพร่องประการใด ผวจ.ขอน้อมรับทุกสิ่งอย่างไว้แต่เพียงผู้เดียว
                   ทังนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ภาพ และข่าว  ความว่า พสกนิกรชาวยโสธร ทุกหมู่เหล่า ร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เต็มสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ร่วม 15,000 คน ท่ามกลางความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำพสกนิกรชาวยโสธร ทุกหมู่เหล่า แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. โดยเริ่มจากการแสดงดนตรีและเพลงพระราชนิพนธ์ จากโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลยโสธร การขับร้องเพลงโดยคณะข้าราชการจังหวัดยโสธร และผู้ร่วมงานทั้งหมด การขับร้องจากศิลปินชาวยโสธร ต้นคูณ อนันตา และ ไผ่ พงศธร การแห่กาพย์เซิ้ง แสดงความอาลัยจาก โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อีกทั้งมีกิจกรรมติดฟางข้าวภาพพระบรมสาทิสลักษณ์โดยบุคคลต่างๆ 89 คน อีกจุดสำคัญของกิจกรรมร้อยรวมดวงใจฯ ในครั้งนี้ คือ การแปรอักษร เป็นเลข 9 ไทย อักษรจังหวัดยโสธร และ ภาพรวงข้าว โดยมีภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ้อนอยู่ในเลข 9 สื่อถึงความจงรักภักดี ในหลวงรัชกาลที่ 9 และทุกคนได้น้อมรวมใจกันแปลอักษร โดยจุดเทียน ตามตัวอักษร ถวายความอาลัย ในช่วงท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้อ่านกลอน แสดงความอาลัย ท่ามกลางแสงเทียน นับหมื่นเล่ม ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกระหึ่ม ไปทั้งสนาม วันชนะ บุญปก ดาโรจน์/ข่าว กมลพร คำนึง/บก.ข่าว ส.ปชส.ยโสธร/9 พฤศจิกายน 2559

No comments:

Post a Comment