11/30/16

26พย.2559ทีมงาน ยาเสพติด สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร เติมพลัง at the beach แสมสาร

26พย.2559ทีมงาน ยาเสพติด สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร เติมพลัง at the beach แสมสาร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และ คณะ ทีมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ร่วมกิจกรรม เติมพลัง at the beach ณ ชายทะเล เกาะ แสมสาร สัตหีบ จ.ชลบุรี 

No comments:

Post a Comment