11/30/16

27พย.2559ณ สัตหีบ ชลบุรี เติมพลัง ทีมงาน ยาเสพติด สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

27พย.2559ณ สัตหีบ ชลบุรี เติมพลัง ทีมงาน ยาเสพติด สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และ คณะ ทีมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ร่วมกิจกรรม เติมพลัง at the beach ณ สัตหีบ จ.ชลบุรี 

No comments:

Post a Comment