11/29/16

18พย.2559สิ่งดีดีวันนี้ ที่ อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

18พย.2559สิ่งดีดีวันนี้ ที่ อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  บันทึกเหตุการณ์
สิ่งดีดีวันนี้ ที่ อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(ภาพและข่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง)


No comments:

Post a Comment