11/29/16

จัดเก็บข้อมูล จปฐ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร การลงแขกเกี่ยวข้าว

17พย.2559 จัดเก็บข้อมูล จปฐ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  บันทึกเหตุการณ์ ..การลงแขกเกี่ยวข้าว ..
สิ่งดีดีวันนี้ ที่ อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(ภาพเป็นข่าว)


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ขอบคุณข้อความข่าว จาก line คนคำเขื่อนแก้ว..นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว มอบหมายให้นายสรวิศ สมพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 60 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บ จำนวน 400 คน ณ. หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยมีนายธนชัย ชูแนม พัฒนาการอำเภอคำเขื่อนแก้ว กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ


No comments:

Post a Comment