11/30/16

22 พย.2559 สาธารณสุขยโสธร เจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 พ.ย.2559 สาธารณสุขยโสธร เจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                   วันที่ 22 พฤศจิกายน2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เข้าร่วม พิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาวัดศรีธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
                   นายแพทย์ บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในเขตจังหวัดยโสธร เข้าร่วมงาน


                   ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าภาพหลักในวันนี้ ในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

No comments:

Post a Comment