11/29/16

20พย.2559 สุพรรณบุรี นำเที่ยวโดย อ้อม จารุทรรศ จันทร์สว่าง กับ มาร์ช นวศาสตร์ จานสิบสี

20พย.2559 สุพรรณบุรี นำเที่ยวโดย อ้อม จารุทรรศ จันทร์สว่าง กับ มาร์ช นวศาสตร์ จานสิบสี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง พร้อม คณะ จาก ยโสธร
เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ตามสถานที่ต่างๆ โดยการนำเที่ยวของ หลาน อ้อม นส.จารุทรรศ จันทร์สว่าง กับ มาร์ช นายนวศาสตร์ จานสิบสี            ขอบพระคุณเจ้าภาพ ญาติ มิตร ที่ดีมากๆ  โดยท่าน สุรพล จานสิบสี นางกาญจนา จานสิบสี

No comments:

Post a Comment