11/17/16

8พย.2559สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

8พย.2559สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  
ขอชื่นชม และ บันทึก   สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

(ภาพและข่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment