11/30/16

24พย.2559 สุ่มประเมิน 3 เก็บ 3 โรค ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นาเวียง กู่จาน นาคำ ดงแคนใหญ่

24พย.2559 สุ่มประเมิน 3 เก็บ 3 โรค ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นาเวียง กู่จาน นาคำ ดงแคนใหญ่
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ อสม.(จากตำบลแคนน้อย)
สุ่มประเมิน 3 เก็บ 3 โรค ณ พื้นที่ความรับผิดชอบ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขต อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  ได้รับความร่วมมือด้วยดี จาก ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะทุกๆท่าน
วันนี้ ประกอบด้วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเวียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกู่จาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแคนใหญ่ 

No comments:

Post a Comment