11/30/16

23พย.2559 ตรวจสอบพัสดุ รพ.สต. สังกัด สาธารณสุข อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

23พย.2559 ตรวจสอบพัสดุ รพ.สต. สังกัด สาธารณสุข อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ให้กำลังใจและชื่นชมทีมงาน การปฏิบัติงานออกตรวจสอบพัสดุ ณ รพ.สต. ในสังกัด สาธารณสุข อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
หัวหน้าทีมโดย นายอรุณ ฉายแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บกน้อย


วันนี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ย่อ ดงเจริญ ทุ่งมน และ โพนสิม 

No comments:

Post a Comment