11/30/16

28พย.2559ประชุม คุยกันบน โต๊ะข่าว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

28พย.2559ประชุม คุยกันบน โต๊ะข่าว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ จากทุกตำบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเวที เสวนา โต๊ะข่าว ณ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
No comments:

Post a Comment