11/29/16

21พย.2559 เจ้าตำหรับ ปิงปองจราจร 7 สี นพ.วิชัย เทียนถาวร DM HT @ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

21พย.2559 เจ้าตำหรับ ปิงปองจราจร 7 สี นพ.วิชัย เทียนถาวร  DM HT @ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 บันทึกหน้าประวัติศาสตร์วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม ต้อนรับ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร :อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข / อดีตปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข/อดีตอธิบดีกรมอนามัย ณ ห้องประชุมนำชัย โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
โดยมี นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดยโสธร และ ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว
              ทั้งนี้ ปัจจุบัน ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในโอกาสที่นำทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเยี่ยม ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ด้วย "ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี"

              โดยมีคณะทำงาน ระบบเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดยโสธรร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

              ขอเน้นว่า ตั้งแต่สีน้ำตาลเข้ม เป็นต้นไป ต้องได้รับยา เป็นการต่อเนื่อง และพึงให้ความสำคัญกับ สีแดง เป็น Priority แรก เพราะสีแดงนั้นหากคนไข้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 300,000-500,000 บาท ต่อ Case เพราะ หากควบคุมไม่ดี กลุ่มสีแดงนี้ จะกลายเป็นสีดำ ซึ่ง หากเป็นสีดำแล้ว จะสิ้นค่าใช้จ่ายสูงมาก โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน และมีอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนได้มาก หากจำเป็นต้องผ่าตัดสมอง หรือ ผ่าตัดหัวใจ ก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 300,000-500,000 บาท ต่อ Case เลยทีเดียว ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

No comments:

Post a Comment