11/30/16

22พย.2559 ชมรม อสม.ประชุม ณ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร (อสม.พุทธา ศิลาลักษณ์ อายุ 85 ปี)

22พย.2559 ชมรม อสม.ประชุม ณ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร (อสม.พุทธา ศิลาลักษณ์ อายุ 85 ปี)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  เข้าร่วมประชุม กรรมการ ชมรม อสม. อ.คำเขื่อนแก้ว  ณ ที่ทำการชมรม อสม. อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
              ทั้งนี้ คณะกรรมชุดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ยังคงอยู่หลายท่าน

กรรมการที่มีอายุสูงสุด และยังแข็งแรง คือ อสม.พุทธา ศิลาลักษณ์ อายุ 85 ปี No comments:

Post a Comment