11/29/16

14พย.2559ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

14พย.2559ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ประชุมบุคลากรในสังกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว


ประธานการประชุม โดย นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว


No comments:

Post a Comment