5/22/16

10 พฤษภาคม 2559วางศิลาฤกษ์ ที่ประดิษฐาน พระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ

10 พฤษภาคม 2559วางศิลาฤกษ์ ที่ประดิษฐาน พระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 วันนี้ เวลา 09.09 น. ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วม พิธีวางศิลาฤกษ์ ที่ประดิษฐานพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ มณฑลพิธี โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บ้านบกน้อย ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
            ประธานสงฆ์ โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส  และนำ ข้าราชการ คณะกรรมการจัดงานสร้างพระรูป คณะครู นักเรียน และพุทธศานิกชน ถวายการต้อนรับ
กราบถวายรายงาน โดย นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานที่ปรึกษาฝ่าย ฆราวาส
ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมถวายการต้อนรับด้วย
พระวรชัย ทมวโร วัด วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก นายสุริยุทธ โพธิ์สิริสุข พร้อมด้วย คณะกรรมการหลายๆท่าน
อำนวยการจัดงานด้วยดีโดย นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  โดยมีคณะครู บุคลากรในสังกัด  นักเรียน ทุกๆคน ร่วมกันจัดงานด้วยดีอย่างสมพระเกียรติ
อนึ่ง ในกาลครั้งนี้ มีศรัทธาสาธุชน ร่วมกัน บริจาคทานร่วมสมทบทุนการทำบุญ แล่ะวมเป็นเจ้าภาพ โรงทาน กว่า 50 คณะ

กราบนมัสการในความเมตตาของพระคุณเจ้าทุกรูป ขอ อนุโมทนา สาธุบุญ และขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกคน ผู้มีอุปการคุณโรงทานทุกโรงทาน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานพิธีในครั้งนี้ 

No comments:

Post a Comment