5/30/16

27พค.2559สรุปผลการตรวจสอบภายใน ณ รพ.ยโสธร

27พค.2559สรุปผลการตรวจสอบภายใน ณ รพ.ยโสธร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง พร้อมด้วย คณะ  
เข้าร่วมประชุม สรุปผลการตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานสาธารณสุขนังหวัดยโสธร
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ โรงพยาบาลยโสธร
วิทยากร โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย  นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ให้เกียติ ร่วมต้อนรับคณะวิทยากรด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และ ผู้รับผิดชอบงาน จากทุกส่วนราชการในสังกัด สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ทุกอำเภอ เข้ารับฟัง 

No comments:

Post a Comment