5/30/16

20พค.2559_ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าวังน้ทิพย์ เลิงนกทา

20พค.2559_ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าวังน้ทิพย์ เลิงนกทา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และครอบครว  ทำบุญ เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา ณ วัดป่าวังน้ทิพย์ เลิงนกทา พร้อม คารวะ คุณน้า ผู้มีพระคุณ ณ อำเภอ เลิงนกทา  

No comments:

Post a Comment