5/22/16

5 พฤษภาคม 2559ถวายราชสดุดี_วัน ฉัตรมงคล_คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

5 พฤษภาคม 2559ถวายราชสดุดี_วัน ฉัตรมงคล_คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ  นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เข้าร่วม พิธี ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน วันฉัตรมงคล ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ประธานในพิธีโดย โดยนายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท.  ข้าราชการ พนักงาน  กำนัน ผญบ.และประชาชน จำนวน ๔๐๐ คน

            ทั้งนี้ วันนี้ วันฉัตรมงคล มีความสำคัญคือ เป็นวันที่ระลึก และเฉลิมฉลอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พสกนิกร และรัฐบาล จึงได้ร่วมกัน จัดพระราชพิธีฉัตรมงคลขึ้น เพื่อถวายพระพรชัย โดยพร้อมเพรียงกัน

No comments:

Post a Comment