5/22/16

13 พฤษภาคม 2559สสจ.ยส.ประเมินมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน@คำเขื่อนแก้ว

13 พฤษภาคม 2559สสจ.ยส.ประเมินมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน@คำเขื่อนแก้ว
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ร่วมให้กำลังใจ ทีมงาน
รพ.สต.แคนน้อย และ รพ.สต. นาหลู่ ที่ เป็นตัวแทน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ในการรับประเมิน มาตราน เภสัชกรรมชุมชน

โดย ทีมประเมิน จาก สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

No comments:

Post a Comment