5/22/16

4 พฤษภาคม 2559 ณัฐ การุณย์_ต๋อง_บุตรชาย หน.สงบ_ทองคำ การุณย์

4 พฤษภาคม 2559 ณัฐ การุณย์_ต๋อง_บุตรชาย หน.สงบ_ทองคำ การุณย์
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ ร่วม แสดงความเสียใจ กับ คุณ แม่ทองคำ การุณย์ ที่ บุตรชายของท่าน เสียชีวิต
ทั้งนี้ นายณัฐ การุณย์_หรือ ต๋อง เสียชีวิต เมื่อ เย็น วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

            ภาคค่ำ ผมและ ครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรม ณ บ้านเจ้าภาพ

ทั้งนี้ จะมี งาน ฌาปนกิจศพ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นี้ ที่ วัดบ้านบกน้อย
นายณัฐ การุณย์_หรือ ต๋อง บุตรชาย หน.สงบ การุณย์ อดีต สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

น้องชาย นางพัฒนาวดี การุณย์ เพื่อนร่วมงานของเรา จาก โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

No comments:

Post a Comment