5/1/16

วันที่ 29 เมษายน 2559ชายหาด_สุขของเราครอบครัวเดียวกัน_ทะเล@ระยอง

วันที่ 29 เมษายน 2559ชายหาด_สุขของเราครอบครัวเดียวกัน_ฟุตบอล_ทะเล@ระยอง
วันที่ 29 เมษายน 2559 เลิกงานวันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม ความสุขของเราครอบครัวเดียวกัน_ทะเล@ระยอง
ครอบครัวสาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว_สุข สนุก กับ ฟุตบอลชายหาด ท่ามกลางกำลังใจจาก กองเชียร์ ที่หนาแน่น 
No comments:

Post a Comment