5/22/16

14พค.2559 ดลพร สารินทร์ แต่งกับ รักษ์ชัย @Green Park ยโสธร

14พค.2559 ดลพร สารินทร์ แต่งกับ รักษ์ชัย @Green Park ยโสธร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ภาคค่ำ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  ไปร่วมงานฉลองมงคลสมรส
ของ ดลพร สารินทร์ และ นาย รักษ์ชัย ทองบ่อ ณ ห้อง อมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปารค์ the Green Park ยโสธร  
ประธานในงาน โดย น.พ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เจ้าภาพโดย นายพรชัย ทองบ่อ สาธารณสุขอำเภอทรายมูล บิดา เจ้าบ่าว
นางศิวรักษ์ ทองบ่อ มารดา เจ้าบ่าว

นายทองพูล สารินทร์ บิดา เจ้าสาว ( คนอำเภอป่าติ้ว) 

No comments:

Post a Comment