5/22/16

13พค.2559น้องแอม_พยาบาลคนใหม่_ครอบครัว จันทร์สว่าง

13พค.2559น้องแอม_พยาบาลคนใหม่_ครอบครัว จันทร์สว่าง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอแสดงความยินดี กับ
หลานแอม หรือ น้องแอม ที่ สำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตร์ จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์
ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง และ นางเรืองลักษณ์ จันทร์สว่าง พร้อม ญาติๆ ได้เดินทาง ไปร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี และ รับ กลับบ้าน ยโสธร ของเรา ในวัน พรุ่งนี้

โดย น้องแอม จะ เข้ารับราชการ ณ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นี้ ต่อไป 

No comments:

Post a Comment