5/22/16

2 พฤษภาคม 2559 อ.อุ๊ 2 อุ๊ NCD_LAB_Program_คำเขือนแก้ว

2 พฤษภาคม 2559 อ.อุ๊ 2 อุ๊ NCD_LAB_Program_คำเขือนแก้ว
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอขอบพระคุณ อาจารย์ อุ๊ รพ.คำเขื่อนแก้ว และ อาจารย์ อุ๊ รพ.สต.โพนทัน ที่มาถ่ายทอดให้คำแนะนำ การลงโปรแกรม LAB สำหรับ การปฏิบัติงาน NCD ให้กับ ทีมงาน รพ.สต.คำเขื่อนแก้ว ภายใต้การประสานงานด้วยดี ของ คุณจิราภรณ์ ขอสุข


 ( ภาพและข่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

No comments:

Post a Comment