5/30/16

22พค.2559_เตรียมพร้อม_ค่ายวิถีธรรม_ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวานความดันโลหิต_คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

22พค.2559_เตรียมพร้อม_ค่ายวิถีธรรม_ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวานความดันโลหิต_คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 22 พฤษภาคม 255 ณ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านปลาอีด ตำบลนาแก วันนี้ วันอาทิตย์ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอชื่นชม คณะ ทำงาน ทุกๆฝ่าย
ในการเตรียมความพร้อม สถานที่ และด้าน อื่นๆ สำหรับ เปิดงาในวันพรุ่งนี้
ซึ่ง ทุกคณะ ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน ด้วยความทุ่มเท และ  คณะวิทยากร ส่วนหนึ่ง ได้ นอนพักค้างคืนทีนี่ด้วย

การฝึกอบรม หลักสูตร การอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีธรรม อำเภอคำเขื่อนแก้ว  ณ วัดป่าสามัคคีธรรม ซึ่ง นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ ประธาน คปสอ.คำเขือแก้ว และคณะ จัดขึ้น ในวันที่  23 พฤษภาคม 255  ( ค่ายแบบอยู่พักประจำ) 

No comments:

Post a Comment