5/30/16

26พค.2559ประชุม คปสอ.ณ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

26พค.2559ประชุม คปสอ.ณ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง พร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เข้าร่วม ประชุม คณะกรมการ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ประธานการประชุม โดย นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ในฐานะ ประธาน คปสอ.คำเขื่อนแก้ว

เนื้อหาหลักคือ การวางแผนงาน ประจำ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2559

No comments:

Post a Comment